Wizyta członków Związku Leśników Polskich w RP w Rumunii

W dniach 7 -11 października br.  członkowie Związku Leśników Polskich w RP uczestniczyli  w wyjeździe szkoleniowo – zawodowym do Rumunii w ramach  współpracy związków zawodowych branży leśnej. Była to jednocześnie rewizyta po spotkaniu rumuńskich leśników i związkowców  w Polsce w lipcu br.

Przejazd autokarem w drodze do Bukaresztu z Warszawy przez Katowice odległego od Warszawy o ok. 1500 km trwał ( z przerwami na noclegi i posiłki) 48 godzin. DSCN2679DSCN2678Pierwszy dłuższy postój połączony z obiadem odbył się w Szeged ( Węgry) a nocleg w Sybinie ( Rumunia).

DSCN2709 Uczestnicy wyjazdu  w centrum Sibina.

W drodze do Bukaresztu uczestnicy wyjazdu zwiedzili zamek Drakuli w miejscowości Bran.

DSCN2742DSCN2743oraz królewski pałac w Peles- rezydencję letnią królów rumuńskich.

DSCN2794DSCN2806Po dotarciu do  Bukaresztu i krótkim zwiedzaniu, odbyło się   w spotkanie  z kierownictwem Consilva -Związku Zawodowego Leśników Rumuńskich, na czele z Przewodniczącym Konfederacji Consilva Marianem Stoicescu, w  odległym od Bukaresztu ok. 55 km  Racari w domku myśliwskim Bolovani.

IMG_0252Bolowani – Przewodniczący Consilvy  Marian Stoicescu ( po środku) przedstawia obiekt.

Bolovani to odpowiednik polskiego OHZ o pow. powierzchni 402 ha,został założony  w 1978 roku i jest przeznaczony do intensywnego wzrostu dzików do celów łowieckich, obecnie populacja liczy 120 egzemplarzy. Również wewnątrz zagrody jest utrzymywanych 40 danieli, wprowadzony w latach  80-tych ub. wieku.

W czasie wizyty polscy leśnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem oraz organizacją leśnictwa i związków zawodowych w Rumunii. Powierzchnia obszaru pokrytego lasami w Rumunii wynosi ok. 6,5 mln ha. W przeszłości osiągała nawet prawie 18 mln ha. Pod koniec XIX wieku lesistość zmniejszyła się do 40% i w roku 1948 ustabilizowała się na poziomie 27%. Zgodnie z prawodawstwem leśnym, powierzchnia lasów w Rumunii nie może już ulegać dalszemu zmniejszeniu.Pod koniec roku 2008 lasy państwowe stanowiły ok. 53% wszystkich lasów. Pozostałe 47% należy do osób prywatnych i osób prawnych, a także do jednostek administracyjnych. Lasy państwowe są administrowane przez Krajową Administrację Lasów Romsilva, która podlega Ministrowi Środowiska i Lasów. Romsilva dzieli się na 41 okręgów leśnych, które są bezpośrednio koordynowane przez Dyrektora Naczelnego.  Ze względu na rodzaje terenu Rumunii,  37,2% lasów znajduje się na obszarach górskich (Karpaty), 51,9% na terenach pagórkowatych, a 10,9% na równinach. Gatunki drzew występujących w lasach Rumunii to 32,1%  lasy bukowe, 30,1% – lasy iglaste, 17,7% – lasy dębowe, a 20,1% – lasy liściaste pozostałych gatunków drzew.  Konfederacja Consilva zrzesza ponad 30 tyś. członków zatrudnionych w leśnictwie, w tym ok. 10 tys. stanowią emeryci. Struktury związkowe tworzą organizacje zakładowe funkcjonujące w 41 okręgach i zrzeszone w Konfederacji Consilva. Przewodniczący są wybierani na 4 letnią kadencję i pełnią funkcję pracowników etatowych. Głównym problemem związków zawodowych w Rumunii , w tym także zatrudnionych w Romsilva są płace. Kodeks pracy, który wszedł w życie w 2011 roku, stał się instrumentem, który generuje powstawanie miejsc pracy, za które płaci się niższą pensję. Po zapoznaniu się z ośrodkiem hodowli zwierząt i informacjami dotyczącymi leśnictwa oraz związków zawodowych w Rumunii delegacja polskich związkowców została poczęstowana regionalnymi wyrobami spożywczymi. W trakcie posiłku przewodniczący Bronisław Sasin oraz uczestnicy  spotkania przekazali upominki i gadżety stronie rumuńskiej. Przewodniczący Consilvy przekazał okolicznościowy medal przewodniczącemu ZLP w RP oraz znaczki dla wszystkich uczestników delegacji polskiej – foto poniżej.IMG_0265IMG_0288DSC_0846Upominki przekazuje Barbara Jarzębak (RDLP Radom) DSC_0867Upominki przekazuje Władysław Samek ( RDLP Kraków)

IMG_0270Upominki pracownikom Bolovani przekazuje Andrzej Gajda (RDLP Katowice)

IMG_0272Upominki pracownikom Bolovani przekazuje Jolanta Ptak ( RDLP Szczecin).

Podczas kolacji zadawano pytania i dyskutowano głównie o gospodarce leśnej w Rumunii.

DSC_0939Pytania zadaje Roman Gatalski ( RDLP Szczecin)

DSC_0911Pytania zadaje Władysław Samek ( RDLP Kraków)

Na zakończenie poinformowano stronę polską o  możliwości przystąpienia Council of European Foresters (CEF) Rada Europejskich Leśników, w której jest zrzeszona  Konfederacja Consilva. CEF założona w 2011 roku, jest europejską demokratyczną, apolityczną niezależną od wyznania organizacją leśników i, stowarzyszeń społeczeństw aktywnie zaangażowanych w leśnictwie   z następujących krajów: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, Niemcy, Włochy, Węgry, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja. Wiceprezydentem CEF jest m.in. Marian Sticescu.  Podczas spotkania został omówiony statut i zasady funkcjonowania organizacji –  pełny tekst w  języku polskim o zasadach funkcjonowania organizacji CEF – w załączeniu.  Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin poinformował stronę rumuńską, iż decyzja o  przystąpieniu do organizacji CEF może być podjęta po zaopiniowaniu przez Prezydium i Radę Krajową ZLP w RP i zatwierdzeniu przez Zjazd Delegatów.

W drodze powrotnej do kraju uczestnicy zatrzymali się na nocleg w  Budapeszcie, gdzie po śniadaniu i krótkim 3 godzinnym zwiedzaniu najciekawszych historycznie miejsc, m.in. Wzgórza Zamkowego oraz most łańcuchowy i kościół Macieja.

DSCN2946IMG_0369DSCN2955 - KopiaIMG_0382Po zakończeniu zwiedzania autokar ruszył do Polski, do Katowic uczestnicy wyjazdu dotarli po północy 12.10. br. a do Warszawy we wczesnych godzinach rannych. Wszystkim uczestnikom wyjazdu składam serdeczne podziękowanie za zdyscyplinowanie, wyrozumiałość oraz dzielne znoszenie trudów długotrwałych przejazdów  i  codziennej zmiany miejsc  zakwaterowania. Dziękuję również za liczne upominki i gadżety przekazane kolegom związkowcom Consilvy i pracownikom Bolovani .

Bronisław Sasin

foto: Janina Sobczak i Roman Gatalski