Miesięczne archiwum: listopad 2013

Uroczystość 95 lat ZLP w Regionie Zachodnim

W dniach 15-16 listopada 2013 w pięknie położonym, nadmorskim ośrodku „Bażyna” w Pogorzelicy- Nadleśnictwo Gryfice, RDLP Szczecin, odbyło się uroczyste spotkanie Rady Regionu Zachodniego Związku Leśników Polskich. Spotkanie, na które przybyło 75 delegatów, reprezentujących 37 organizacji zakładowych połączono z uroczystą akademią z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia ZLP.

Warto przecież dobrze zapamiętać, że w dniu 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego podjęto uchwałę o powołaniu zrzeszenia zawodowego skupiającego wyłącznie leśników. Komisja organizacyjna opracowała projekt statutu Stowarzyszenia Leśników Polskich i złożyła go 25 lipca 1918 r. do zatwierdzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Władze okupacyjne nie zaakceptowały jednak przygotowanego statutu.  Do wyboru legalnych władz mogło dojść dopiero 10 listopada 1918 r., gdy w Warszawie trwało rozbrajanie Niemców. Przewodniczącym stowarzyszenia leśników został wówczas Stanisław Kączkowski. Tworzenie ogólnopolskich struktur Związku Leśników trwało jakiś czas. Poprzednicy dzisiejszych członków Regionu Zachodniego ZLP, czyli leśnicy z Pomorza , dzisiejszej Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski  mogli przyłączyć się do niego dopiero po zjeździe delegatów. Odbył się on w dniach 31 X – 1 XI 1920 r., a udział w nim wzięło 300 uczestników reprezentujących leśników z lasów państwowych oraz także prywatnych, którzy utworzyli filię ZLP. Czytaj dalej

Informacja z obrad Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP

W dniu 24 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP.

Przewodniczący Bronisław Sasin przekazał informację ze spotkań związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym LP tj. zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych, zasad naliczania podatku od nieruchomości, zasad opuszczania lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników, emerytów i rencistów LP, spraw  mundurowych  w tym, tabeli odzieży bhp.

Prezydium  omówiło  sprawy organizacyjne uroczystości 95 lecia Związku ,  projekt planu finansowego Biura Związku na  rok 2014, w tym realizację składek członkowskich oraz  ustaliło plan pracy Prezydium i Rady Krajowej na rok 2014.

Przewodniczący poinformował o przygotowaniach do  Mistrzostw Szachowych Leśników i Rajdu Leśników, które odbędą się na terenie RDLP Gdańsk. Mistrzostwa Szachowe w I kwartale 2014 r., a Rajd w miesiącu wrześniu.

Przewodniczący poinformował również o sprawach majątkowych Związku,  toczących się rozmowach i ustaleniach ze współwłaścicielami majątku.

Prezydium przyznało dotację finansową dla pracownika nadleśnictwa Gryfino, który bierze udział w międzynarodowych mistrzostwach golfowych.

Maria Andrzejczyk
Kierownik Biura ZLP w RP