Posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP

2 października 2013 roku w Pieczyskach k. Bydgoszczy, odbyło się Posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP. Oprócz członków Rady Regionu, w Posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

  • Przewodniczący Związku Leśników Polskich w R.P. Bronisław Sasin,
  • Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek,
  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol Pawlicki.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Regionu Pomorskiego  ZLP w RP January Szajda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPo otwarciu, Przewodniczący ZLP Bronisław Sasin, wręczył odznaczenia związkowe „Zasłużony dla Leśników Polskich”, wyróżniającym się członkom organizacji z:

Nadleśnictwa Dobrzejewice

  • Kol. Krystynie Wojciechowskiej – brąz
  • Kol. Jadwidze Kwiatkowskiej      – brąz

Nadleśnictwa Szubin

  •  Kol. Jerzemu Przybylskiemu       – brąz
  •  Kol. Piotrowi Góreckiemu            – brąz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Dyr. RDLP w Toruniu, w swoim wystąpieniu omówił obecną sytuację gospodarczą i finansową Toruńskiej Dyrekcji, oraz rokowania do końca roku 2013  i  na 2014 rok. Powiedział m.in., że będzie dążył do 2 osobowej obsady wszystkich leśnictw w regionie toruńskim, z wyjątkiem leśnictw szkółkarskich, z małą powierzchnią lasu. Podkreślił znaczący udział i skuteczność Związków Zawodowych, w wysokim wzroście wartości punktu, ilości awansowanych, oraz poziomie nagród.

Przewodniczący Bronisław Sasin ustosunkował się do zmiany wartości niektórych sortów mundurowych w ciągu roku. W efekcie, spowodowało to obniżenie ilości pobieranych przez służbę leśną sortów mundurowych. Poinformował również  o wysokości planowanych do końca roku nagród, oraz o negocjacjach zaplanowanych na  listopad br. w  zakresie poziomu płac na 2014 rok. Poinformował o zagrożeniach dla wynegocjowanych przed laty przywilejów, m.in. deputatów opałowych, itp. Oświadczył że ZLP w RP, będzie bronił korzystnych d la pracowników zapisów, zawartych Układzie Zbiorowym Pracy. Poinformował, że zabrakło argumentów, w sprawie obrony wydawania deputatu opalowego z góry za cały rok. Zapowiedział dążenie do ujednolicenia dodatku na utrzymanie kancelarii, w związku z dużymi rozbieżnościami, jakie mają miejsce w Lasach Państwowych. Powiedział, że w planach na najbliższy okres,  są jeszcze zmiany w UZP (tabela płac i  podniesienie  wartości punktu), wprowadzenie dodatków transportowych oraz wypracowanie polityki mieszkaniowej a przede wszystkim doprowadzenia do uregulowania sprawy opuszczenia lokalu niezbędnego  z zasobów LP ,  poprzez wypłacenie  ekwiwalentu pieniężnego. Wskazał na zbyt niski ryczałt za pełnienie dyżurów p-poż. i konieczność dążenia do jego podniesienia oraz na konieczność wynegocjowania refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników terenowych. Przekazał też informację o podjętych działaniach w celu uruchomienia pracowniczego  programu emerytalnego – tzw. III filar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZarówno Dyr. RDLP jak i Przewodniczący Sasin stwierdzili, że monitoring rozmów telefonicznych, dotyczy tylko telefonów stacjonarnych (IP) i że będą się przeciwstawiać próbom rozszerzania tego rodzaju kontroli pracowników.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdpowiadając na pytania uczestników posiedzenia, przewodniczący ZLP stwierdził, że jakość usług medycznych, świadczonych przez  Medicover, jest dobra i pracownicy z regionów gdzie działa już Medicover są zadowoleni.

 Foto i tekst:  Krzysztof Jasieniecki członek Rady Regionu Pomorskiego