Miesięczne archiwum: wrzesień 2013

Uroczyste obchody 95 lecia Związku Leśników Polskich w Regionie Radomskim ZLP w RP

W dniu 6 września 2013 roku na terenie Nadleśnictwa Marcule  odbyła się uroczysta narada delegatów oraz członków Związku Leśników Polskich  Regionu Radomskiego .W naradzie udział wzięli  zaproszeni goście: Kol. Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP , Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczych RDLP Radom Krzysztof Przyborski , Kierownictwo Nadleśnictw , Kol. Jerzy Przybylski , Kol. Stefan Krejmer , Kol. Marian Wróblewski .W ramach narady odbyło się szkolenie z zakresu BHP „Wypadki przy pracy„, które prowadził inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Pan Michał Tkaczyk .Głównym punktem uroczystości były obchody 95- lecia ZLP w RP .

DSCF0061 Czytaj dalej

Międzynarodowe Zawody Sportowe Leśników

W dniach od 23 do 25 sierpnia bieżącego roku na Węgrzech odbyły się Międzynarodowe Zawody Sportowe Leśników. Ta cykliczna impreza zgromadziła liczna rzeszę zawodników już po raz 17-sty. Około 500 sportowców z branży leśnej rywalizowało w 10-ciu dyscyplinach, a mianowicie w piłce nożnej, koszykówce, biegach , pływaniu, strzelaniu, kręglach,  zespołowych grach karcianych,  tenisie stołowym i szachach. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 5-ciu krajów – oprócz gospodarzy przybyli jeszcze Chorwaci, Słowacy, Rumuni i skromna reprezentacja Polski.

NEFAG_fbOtwarcie Międzynarodowych Zawodów (od lewej)  Przewodniczący Związku Leśników Węgierskich, przedstawiciel firmy BakonyerdoZrt, przedstawiciele Związków Słowacji, Polski, Chorwacji i Rumunii,

Czytaj dalej

Krótka informacja ze spotkania z Dyrektorem Generalnym LP

W dniach 2-3 września 2013 w Jedlni odbyły się rozmowy związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem. Ponownie zostały omówione poszczególne wnioski z maja br. Ustalono sposób realizacji niektórych z nich oraz uzgodniono ścieżkę dalszego postępowania z wnioskami dot. m.in. polityki mieszkaniowej, zasad naliczania czynszów, dodatków transportowych oraz polityki płacowej na 2014 rok, w tym podwyższenia wartości punktu.

Dyrektor Generalny LP poinformował, że nagroda za III kwartał br. zostanie uruchomiona w wysokości identycznej jak za II kwartał br. i zostanie wypłacona do 10 października br.

Komunikat

W dniu 30 sierpnia 2013 r. na zaproszenie przewodniczącego OPZZ Jana Guza odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych nie należących do OPZZ.

W spotkaniu, ze strony Związku Leśników Polskich w RP, uczestniczył przewodniczący Bronisław Sasin.

Przewodniczący OPZZ omówił stanowisko trzech central związkowych- OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” wobec polityki rządu, dlaczego związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach Trójstronnej Komisji  do Spraw Społeczno-Gospodarczych i powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz jak będą przebiegały Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie w dn. 11-14 września br.

Zebrani przedstawili najważniejsze problemy swoich środowisk i dokonali oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz wyrazili poparcie a niektórzy zadeklarowali udział swoich organizacji w Ogólnopolskich Dniach Protestu w dn. 11-14.09.br.

Związek Leśników Polskich w RP nie zadeklarował udziału w manifestacjach jednak popiera żądania m.in.:

  • – wycofania niekorzystnych ostatnich zmian w Kodeksie Pracy,
  • – przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej,
  • – wycofania się z wprowadzonego podwyższonego wieku emerytalnego,
  • – ograniczenia stosowania umów śmieciowych,
  • – wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji.