Dzienne archiwum: 29 października 2013

Komunikat ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych, które odbyło się w dniu 18 października 2013 r.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników ,a następnie poprosił Naczelnika Jerzego Kaprala, o dalsze poprowadzenie spotkania w części dotyczącej umundurowania.

  1. Sprawy dotyczące umundurowania.

Nacz. Jerzy Kapral poinformował o zakończeniu opracowania przez firmę zewnętrzną nowej koncepcji ubioru leśnika, który został zaprezentowany w dalszej części spotkania. Następnie Jerzy Kapral przedstawił przyczyny zmiany ilości punktów przypisanych poszczególnym elementom umundurowania. Przyczyną tej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego LP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika. Poinformował o otrzymywanych wnioskach z jednostek organizacyjnych LP (zostały przedstawione wnioski pisemne m.in. RDLP w Poznaniu). Nowa wartość punktowa części umundurowania została wyceniona na podstawie uśrednionej ceny uzyskanej przez ZPUH w Olsztynie i ZUP w Łodzi w wyniku przetargów. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja – koncepcja ubioru leśnika 2013. Następnie Pani Anna Wawrzycka–Jatczak omówiła poszczególne elementy kolekcji wskazując na skład tkanin, z których zostały wykonane i ich właściwości użytkowe oraz funkcjonalność wzornictwa. Czytaj dalej

Informacja ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych które odbyło się w dniach 2-3 września 2013 roku

W dniach 2-3 września 2013 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko odbyło się spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników, a następnie poprosił z-cę dyrektora ds. ekonomicznych Krzysztofa Janeczko, o przedstawienie aktualnej informacji ekonomicznej LP. Pan Krzysztof Janeczko przedstawił wyniki ekonomiczne LP po 7 miesiącach 2013 r. w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego LP na 2013 r. Podkreślił, że LP mają dodatni wynik finansowy, który jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Przedstawił, także zaawansowanie wykonania planu zatrudnienia na 2013 r, który kształtuje się na poziomie 98,5%. Poinformował o pracach związanych z tworzeniem prowizorium planu finansowo-gospodarczego LP na 2014 r. Jednostkom organizacyjnym LP zostały przekazane wytyczne w sprawie zasad budowy prowizorium planu. Czytaj dalej