Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego

W dniach 23-24 lutego 2023 roku w Hotelu Chata Karczowiska na terenie Nadleśnictwa Legnica, odbył się Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego.

Pierwszy dzień zjazdu był bardzo pracowity. Po rozpoczęciu obrad i przywitaniu wszystkich zebranych przez Przewodniczącego Zbigniewa Czerybę, wybrano członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, której Przewodniczącą została Kol. Katarzyna Łyszkiewicz oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków, której Przewodniczącym został Kol. Marek Mielczarek. Po stwierdzeniu „quorum” przystąpiono do realizacji kolejnych punktów obrad.

.

Przewodniczący Zbigniew Czeryba odczytał Sprawozdanie Przewodniczącego z działań Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu (17.03.2022 r.) do dnia 23.02.2023 roku. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu Kol. Daniel Tyndyk odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja zawnioskowała o udzielenie Radzie Regionu absolutorium, a delegaci zebrani na Zjeździe jednogłośnie go udzielili.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory uzupełniające Członka Prezydium Rady Regionu Dolnośląskiego. Wybory były konieczne w związku z rezygnacją z tego stanowiska podjętą przez dotychczas pełniącego te obowiązki Kol. Zbigniewa Nahajowskiego. Spośród zgłoszonych trzech kandydatur na to stanowisko największą ilość głosów w głosowaniu dostał Kol. Wojciech Grzywa i to on został wybrany na nowego Członka Prezydium Rady Regionu.

W następnej kolejności były omawiane sprawy bieżące oraz problemy i wyzwania wszystkich organizacji związkowych. Delegaci wnosili też projekty wniosków i uchwał.

Swoją obecnością nasz Zjazd uświetniła Pani Justyna Żarczyńska – Dyrektor Technikum Leśnego im. Prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu. Pani Dyrektor opowiedziała nam o organizowanych w tym roku obchodach okrągłej 60-tej rocznicy istnienia Szkoły, na które zaprasza wszystkich absolwentów i sympatyków placówki w dniu 3 czerwca br. Z przyjemnością słuchaliśmy również o osiągnięciach uczniów technikum i o rokrocznie, w ostatnim okresie, zajmowanym bardzo wysokim miejscu Technikum Leśnego w Miliczu w rankingu szkół leśnych w Polsce. Szczerze i serdecznie gratulujemy.

Podczas pierwszego dnia Zjazdu mieliśmy okazję gościć również odchodzącą na emeryturę, wieloletnią członkinię Związku – Koleżankę Barbarę Wilgan. Basiu, jeszcze raz dziękujemy Ci za wszystkie razem spędzone lata, za Twoją pracę na rzecz ZLP w RP oraz LP, za dobrą radę oraz życzliwość, którymi zawsze nas obdarowywałaś. Życzymy Ci, abyś na emeryturze rozwijała wszystkie swoje pasje oraz zainteresowania ze zdwojoną siłą i zaangażowaniem, aby uśmiech zawsze gościł na Twojej twarzy, a Twoja „księga zdarzeń zawsze była otwarta w połowie”.

Pierwszego dnia obrad wręczono również jedno odznaczenie. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” został uhonorowany Kol. Robert Figas, Wiceprzewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Miękinia, pełniący również funkcję Członka w Komisji Rewizyjnej Regionu Dolnośląskiego. Gratulacje Robercie!

Niewątpliwie smutnym akcentem były wystąpienia trzech zaproszonych naszych członków Związku, którzy w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy zostali zwolnieni lub fałszywie przymuszeni do odejścia z pracy. Ich relacje przekazane na forum Zjazdu, świadczyły o stosowaniu represji wobec członków ZLP w RP przez kierownictwo Dyrekcji oraz zatrudnionych przez obecnego Dyrektora RDLP we Wrocławiu kierowników podległych jednostek.

W piątek, w drugim dniu obrad, minutą ciszy uczciliśmy przypadającą właśnie w tym dniu, pierwszą rocznicę zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę.

Mieliśmy również okazję wysłuchać krótkich wystąpień zaproszonych na ten dzień gości: w imieniu Pana Dyrektora RDLP we Wrocławiu na spotkanie przyjechał p.o. Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Krzysztof Pagórski oraz gospodarz terenu, na obszarze którego odbywał się Zjazd – Nadleśniczy Nadleśnictwa Legnica Dariusz Żubert.

Na zjeździe podjęto 5 Uchwał, 6 Wniosków oraz 1 Stanowisko.

Tekst: Wojciech Grzywa

Foto: A. Grzelak, K. Męcina, W. Grzywa