Leśnicy po raz 25 na Jasnej Górze

Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet – tak powiedział ks. Kardynał Stefan Wyszyński i te słowa stały się motywem przewodnim dorocznego spotkania pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych, ochrony środowiska, wyższych i średnich szkół leśnych oraz organizacji pozarządowych na Jasnej Górze, które odbyło się 18 września 2021 roku. W pielgrzymce uczestniczyło wielu członków i sympatyków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gronie znaleźli się także członkowie Rady Krajowej. Nasi koledzy z Regionu Górnośląskiego wystawili poczet sztandarowy i sztandar ZLP w RP, w towarzystwie czterdziestu innych, uświetnił tę wyjątkową uroczystość. Oficjalną delegację ZLP w RP, której członkowie wzięli też  udział w Krajowej Naradzie Leśników, stanowili: Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący Związku oraz Włodzimierz Wolny – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe informacje i relacje z XXV Jubileuszowej Pielgrzymki Leśników m.in. na stronach:

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/las-jest-naszym-nauczycielem

https://silesia24.pl/wiadomosci/szczegoly/za-nami-xxv-pielgrzymka-lesnikow-na-jasna-gore-wideo-30488

                                                                             Jarosław Szałata