100 lat „Lasu Polskiego”

Czasopismo „Las Polski”, które powstało w 1921 roku jako organ prasowy Związku Zawodowego Leśników świętuje swój piękny jubileusz. Dziś w Warszawie odbywa się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia czasopisma. Uczestniczy w niej w naszym imieniu Paweł Kania- Wiceprzewodniczący ZLP w RP, a do zacnego Jubilata skierowaliśmy taki list:

Jakie były początki czasopisma, po które chętnie sięgają leśnicy?

Związek Zawodowy Leśników w 1921 roku powołał do życia „Las Polski” jako swój organ prasowy. To pismo owocnie wspomagało działalność związkową także wówczas, gdy po czternastu latach zmieniło wydawcę. Misję tę podjęło w nowych realiach, kiedy to w 1992 roku został reaktywowany nasz związek – mówi Honorowy Przewodniczący ZLP w RP – Jerzy Przybylski.

Cała rozmowa Jerzego Przybylskiego z Emilianem Szczerbickim z czasopisma „Las Polski” została opublikowana pod tytułem „Razem przez wiek”.

Serdecznie gratulujemy Wydawcy, Redakcji i wszystkim związanym z tym leśnym czasopismem.

                                                                     Jarosław Szałata