Miesięczne archiwum: lipiec 2021

Czas na urlop, może czas w las?

Sezon urlopowy w pełni, część z nas już pewnie w trakcie wakacji, część dopiero wybiera się na odpoczynek. Z pewnością warto, a nawet trzeba  choć na jakiś czas wyłączyć się ze spraw zawodowych, problemów mniejszych i większych oraz kieratu codziennych obowiązków. Każdy jednak odpoczywa inaczej i sam wybiera sposób relaksu. Wielu z nas po minionym, smutnym czasie izolacji od ludzi wywołanej wciąż wiszącą wokół nas pandemią wybiera wypoczynek w kurorcie, w mieście, pośród ludzi. Ale leśnicy zbyt długo nie mogą bez lasu i zieleni! Dlatego też polecamy innym ale również sami wybieramy coś z odświeżonej ostatnio fantastycznej oferty naszego leśnego portalu „Czas w las”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w RP

29 czerwca 2021 roku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Związku Leśników Polskich w RP Regionu Radomskiego Jolanta Bochenek, która przedstawiła program spotkania.

Od lewej: Iwona Sałuda, Andrzej Matysiak, Jolanta Bochenek, Wojciech Grad, Daniel Bogacki
Czytaj dalej

Informacja na temat V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 02.07.2021 r. oraz I Posiedzenia RR ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. w dużej sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Rozpoczęty został o g. 900 wprowadzeniem sztandaru Związku i przywitaniem przez kol. Wiceprzewodniczącego Mirosława Chorosia gości przybyłych na Zjazd w osobach: Pani Doroty Borkowskiej – żony śp. kol. Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Adama Roczniaka – Dyrektora RDLP w Olsztynie i Pana Piotra Juszczyka – Naczelnika Kadr RDLP w Olsztynie.

Czytaj dalej