Miesięczne archiwum: marzec 2021

Posłuchajcie nas, zanim zapadną decyzje o unijnej strategii leśnej, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności i europejskim zielonym ładzie

W ostatnim czasie praktycznie każdego dnia natrafiamy na medialne informacje o lesie i polskich leśnikach. To głównie doniesienia o „wycinkach”, „niszczeniu przyrody”, „wyrzynaniu puszczy” itp. Manipulowanie, zakłamywanie, oczernianie i przedstawianie nas w jak najgorszym świetle. To zmasowana i zaplanowana akcja, która ma zniszczyć pracę naszą i naszych przodków, która ma zbrukać nasz dobry wizerunek, honor i godność. Choć formalnie nie jesteśmy służbą mundurową i nie korzystamy z należnych służbom przywilejów, to z wielką dumą nosimy zielone mundury z państwowym godłem na guzikach i czapce. Jesteśmy służbą państwową, ale nie tylko, dlatego jesteśmy patriotami i wiernie służymy Ojczyźnie. Świadczą o tym jednoznacznie fakty z historii naszego kraju.

Czytaj dalej

Żałobna Karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Piotrowi Kozakowskiemu

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Regionu Szczecineckiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Zielony Ład i polskie lasy

Zielony Ład został przyjęty jako europejska strategia już w grudniu 2019 roku. Zielony Ład (Green Deal) to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej, który dotyka bardzo wielu sektorów naszego życia: energetyki, sektora wydobywczego, budownictwa, transportu i mobilności, odpadów i gospodarki cyrkularnej, rolnictwa, zarządzania wodą. Dotyka również w istotny sposób polskiego leśnictwa i naszą ochronę przyrody. Skoro ma być to spójny dla całej Europy „deal” to powinien być poprzedzony przyjęciem europejskiej strategii leśnej, której jeszcze nie ma. To bardzo ważny i zapewne potrzebny projekt, ale musi być wprowadzony w odpowiedzialny i przemyślany sposób, w procesie poprzedzonym dialogiem wszystkich zainteresowanych oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów. Przecież zdajemy sobie (mam nadzieję)  sprawę z odmienności lasów w różnych częściach Europy. My leśnicy, doskonale wiemy, że lasy i gospodarowanie w nich oraz ochrona przyrody znacznie różni się w poszczególnych regionach kraju, a nawet zróżnicowane są w obrębie jednego nadleśnictwa. Przyjęcie zatem skutecznego programu dla całej Europy to wielkie wyzwanie, ale oczywiście możliwe do zrealizowania.    

Czytaj dalej

Dzień kobiet

W Dniu Święta Kobiet, wszystkim Paniom

 zafascynowanym lasem i i tymi, którzy opiekują się lasami

najserdeczniejsze życzenia

spełnienia wszelkich marzeń

składają Panowie

ze Związku Leśników Polskich w RP