Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

In memoriae Mariusza Mikołajczyka (1962- 2021)

Foto: archiwum TL w Miliczu

Jako społeczność szkoły z głębokim smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, że 17 kwietnia 2021 roku do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Pan Mariusz Mikołajczyk, nasz serdeczny przyjaciel, wieloletni, zasłużony nauczyciel Technikum Leśnego w Miliczu, wychowawca wielu pokoleń leśników i myśliwych; człowiek, którego życzliwość i serdeczna obecność wśród nas była dla wielu wzorem życia w każdej dziedzinie, który z oddaniem służył pomocą i radą młodszym kolegom. Przypada nam zatem zadanie, którego podejmujemy się z bólem serca i świadomością, że żadne słowa nie ukoją smutku, który sprawiło Jego odejście, ale też w nadziei, że święty Hubert wprowadzi Go na niebiańskie łowiska.

Czytaj dalej

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w publikacjach Gazety Wyborczej

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazała się nieprawdziwa informacja na temat nowego Dyrektora Lasów Państwowych oraz rzekomych wypowiedzi członków związku zawodowego na ten temat:

Ziobrysta na czele Lasów Państwowych. Związkowcy: „Łamią prawo w świetle reflektorów”

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Wyborczej ponownie ukazała się nieprawdziwa informacja na ten temat:

Chce „dawać odpór obcym ideologiom” i chronić lasy przed „ekologicznym zniszczeniem”. Kim jest Józef Kubica, p.o. dyrektora Lasów Państwowych?

W tekstach tych zawarto informacje, że jakoby członkowie związku zawodowego wyrazili oburzenie odnośnie powołania nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym m.in. następujące stwierdzenie:

mówili w rozmowie z „Wyborczą” związkowcy z Lasów Państwowych, którzy nominacją Kubicy są oburzeni.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP stanowczo podkreśla, iż nigdy nie zajmowała stanowiska w powyższej sprawie i nie jest autorem w/w słów.

Co istotne, nieprawdziwe informacje związane zarówno z odwołaniem poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak i powołaniem nowego Dyrektora pojawiły się na łamach Gazety Wyborczej, mimo iż Minister Edward Siarka we wpisie na Twitterze w dniu 9 kwietnia 2021 r. wprost wskazał, że zakup lokalu mieszkalnego przez byłego Dyrektora odbył się w sposób zgodny z prawem:

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Rady Krajowej i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że nie wypowiadaliśmy się, nie ocenialiśmy w jakiejkolwiek formie i nie udzielaliśmy żadnych komentarzy mediom w sprawie powołania Pana Józefa Kubicy na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zwracamy też uwagę, że komunikat w tej sprawie wydała Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność”, która oświadczyła, że również nie wypowiadała się w tej kwestii.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który jako ponadzakładowa, reprezentatywna organizacja związkowa zrzesza blisko 12 tysięcy członków, stanowczo protestuje przeciwko próbom manipulacji i wikłania go w nieprawdziwe i nieoparte na rzetelnej informacji doniesienia medialne.

Domagamy się zatem od redaktora naczelnego Gazety Wyborczej publikowania prawdziwych, rzetelnych i sprawdzonych informacji zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, a także nieprzypisywania członkom związku zawodowego słów, których nie są autorami.

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Modernizacja Roku – Nadleśnictwo Przasnysz

Budynek Nadleśnictwa Przasnysz został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W tej chwili zajmuje już 8 miejsce w rankingu.

Zachęcamy do oddawania głosów na stronie konkursu https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2494/przebudowa-i-nadbudowa-budynku-biurowego-nadlesnictwa-przasnysz.

Z danego adresu mailowego można oddać jeden głos na dobę.

Każdy oddany w plebiscycie głos jest bardzo ważny, a osiągnięcie możliwie wysokiego rankingu pozwoli na wielką satysfakcję.

Lena Kacperczyk

Zmiana na stanowisku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W poniedziałek, 12 kwietnia Józef Kubica otrzymał oficjalnie od Edwarda Siarki, pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, powołanie na stanowisko p.o. dyrektora generalnego LP.

Podczas uroczystości Edward Siarka podziękował Andrzejowi Koniecznemu, ustępującemu dyrektorowi generalnemu LP, za jego wieloletnią pracę na stanowisku.
Nowy dyrektor LP zapowiedział kontynuację realizacji myśli prof. Jana Szyszko, wielokrotnego ministra środowiska. – Zrobię wszystko, żeby Lasy Państwowe przetrwały te trudne czasy, w których z wielu stron płyną sprzeczne ze sobą postulaty – mówił także Józef Kubica.

Po południu nowy dyrektor, wraz ze współpracownikami, złożył wieńce pod pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego 11. rocznica śmierci minęła dwa dni wcześniej, oraz Wojciecha Korfantego, polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska. Dyrektor generalny odwiedził również grób zmarłego w październiku 2019 r. prof. Jana Szyszko.

Józef Kubica został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych 9 kwietnia. Od maja ubiegłego roku był dyrektorem RDLP w Katowicach. Obecny dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Świerklaniec.

źródło: strona internetowa Lasów Państwowych