Dzienne archiwum: 11 marca 2021

Zielony Ład i polskie lasy

Zielony Ład został przyjęty jako europejska strategia już w grudniu 2019 roku. Zielony Ład (Green Deal) to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej, który dotyka bardzo wielu sektorów naszego życia: energetyki, sektora wydobywczego, budownictwa, transportu i mobilności, odpadów i gospodarki cyrkularnej, rolnictwa, zarządzania wodą. Dotyka również w istotny sposób polskiego leśnictwa i naszą ochronę przyrody. Skoro ma być to spójny dla całej Europy „deal” to powinien być poprzedzony przyjęciem europejskiej strategii leśnej, której jeszcze nie ma. To bardzo ważny i zapewne potrzebny projekt, ale musi być wprowadzony w odpowiedzialny i przemyślany sposób, w procesie poprzedzonym dialogiem wszystkich zainteresowanych oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów. Przecież zdajemy sobie (mam nadzieję)  sprawę z odmienności lasów w różnych częściach Europy. My leśnicy, doskonale wiemy, że lasy i gospodarowanie w nich oraz ochrona przyrody znacznie różni się w poszczególnych regionach kraju, a nawet zróżnicowane są w obrębie jednego nadleśnictwa. Przyjęcie zatem skutecznego programu dla całej Europy to wielkie wyzwanie, ale oczywiście możliwe do zrealizowania.    

Czytaj dalej