Pożegnanie Andrzeja

30 grudnia 2020 r. na cmentarzu w Olsztynku pożegnaliśmy zmarłego w dniu 27 grudnia 2020 r. naszego Kolegę Przewodniczącego Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP Andrzeja Borkowskiego.

W pogrzebie wzięła udział Rodzina, przedstawiciele RDLP w Olsztynie na czele z Panem Dyrektorem Adamem Roczniakiem, przedstawiciele PZŁ, Rada Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP, Delegacje Nadleśnictw RDLP w Olsztynie i ZOZ ZLP w RP, Członkowie Związku oraz licznie zgromadzeni Koledzy i Przyjaciele.

W obecności zgromadzonych Pan Dyrektor Adam Roczniak przypomniał drogę zawodową Andrzeja, który w RDLP w Olsztynie przepracował 42 lata.

Kolega Wiceprzewodniczący Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP i jednocześnie Członek

Rady Krajowej Związku Mirosław Choroś odczytał list pożegnalny Przewodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP  Jarosława Szałaty skierowany do zgromadzonych oraz kondolencje przesłane przez  Honorowego Przewodniczącego ZLP w RP Parków Narodowych kol. Piotra Kozłowskiego.

W pogrzebie w związku z zaleceniami GIS uczestniczyły tylko poczty sztandarowe reprezentujące RDLP w Olsztynie, ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego oraz PZŁ.

Foto: Rafał Ptaszkiewicz

Pożegnaliśmy w tym dniu przede wszystkim kolegę, związkowca, a dla wielu przyjaciela.

Niech spoczywa w spokoju!

Mirosław Choroś