Żegnamy Andrzeja Borkowskiego

Foto : ZLP w RP

W nocy z 26/27 grudnia 2020 roku odszedł do wieczności nasz Kolega Andrzej Borkowski – zasłużony leśnik, Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedawno, latem tego roku, przeszedł  na emeryturę po przepracowaniu 42 lat w Lasach Państwowych. Z charakterystyczną dla siebie pasją, dokładnością i sumiennością pracował w Wydziale Informatyki wcześniej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a następnie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie. Przez wiele lat był zastępcą Naczelnika Wydziału, w którym wdrożył wiele unikalnych rozwiązań.  W latach 90 XX wieku brał aktywny udział w pracach zespołu tworzącego SILP – System Informatyczny Lasów Państwowych. Stworzył kilka programów komputerowych wdrożonych do użytkowania w Lasach Państwowych i wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez RDLP Olsztyn. Za sumienną pracę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był człowiekiem cichym, skromnym i powszechnie lubianym. Sumiennie i aktywnie pracował zawodowo, ale też społecznie  na rzecz polskich lasów, ludzi lasów i lokalnej społeczności.  Z tego powodu, ale także z racji wielkiego doświadczenia w pracy w Lasach Państwowych zawsze chętnie służył radą i pomocą młodszym leśnikom.

Od początku pracy zawodowej należał do związków zawodowych. Szybko został bardzo aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej ZLP w RP w RDLP w Olsztynie, a od 2005 r. do chwili odejścia był jej Przewodniczącym. Od 2006 roku został Wiceprzewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego ZLP w RP, a w 2009 roku jego jakże aktywnym Przewodniczącym. Andrzej Borkowski był wieloletnim członkiem Rady Krajowej oraz delegatem na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Posiadał wiele zdolności, w tym znakomicie potrafił organizować życie społeczne. Przez blisko 50 lat był aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Przez 37 lat działał we władzach Koła (20 lat pełnił funkcję Sekretarza, a przez 15 lat Łowczego). Był członkiem Zarządu Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” w Olsztynie  i ogromnie angażował się w tę działalność, znakomicie łącząc środowiska leśników, myśliwych i sportowców.

Od 22 lat wspólnie z zespołem organizował dla pracowników RDLP w Olsztynie m. in. Regionalne Mistrzostwa Leśników w Strzelectwie, a od 19 lat coroczne turnieje w piłce nożnej o Puchar Dyrektora RDLP.

Dzięki jego wszechstronnej działalności i pod jego przewodnictwem Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego znacznie zwiększył swoje szeregi. Również z Jego inicjatywy, w uznaniu zasług całej społeczności związkowej, w 2010 roku Region otrzymał  sztandar.

Andrzej za swoją działalność społeczną był odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  i Złotym Znakiem Związku. To najwyższe  odznaczenie w ZLP w RP zostało Jemu wręczone w obecności Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego LP podczas uroczystości 100-lecia ZLP w RP w Gołuchowie, w październiku 2018 roku.

Dziś sztandar Regionu Olsztyńskiego i sztandary ZLP w RP pokryją się kirem w obliczu śmierci Andrzeja… Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak Andrzeja trudno będzie zastąpić. Jego odejście jest dla nas wielka stratą i napełniło smutkiem wszystkich tych, którzy mieli wielkie szczęście Go poznać.

Żonie Andrzeja i Jego Rodzinie w imieniu całej Braci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Olsztyńskiego i blisko 12 tysięcy członków ZLP w RP składamy kondolencje i wyrazy żalu oraz duchowej łączności w tych trudnych chwilach.

Andrzeju – odpoczywaj w pokoju,

Darz Bór!

                                                                                     Jarosław Szałata