Miesięczne archiwum: grudzień 2020

Żegnamy Andrzeja Borkowskiego

Foto : ZLP w RP

W nocy z 26/27 grudnia 2020 roku odszedł do wieczności nasz Kolega Andrzej Borkowski – zasłużony leśnik, Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedawno, latem tego roku, przeszedł  na emeryturę po przepracowaniu 42 lat w Lasach Państwowych. Z charakterystyczną dla siebie pasją, dokładnością i sumiennością pracował w Wydziale Informatyki wcześniej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a następnie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie. Przez wiele lat był zastępcą Naczelnika Wydziału, w którym wdrożył wiele unikalnych rozwiązań.  W latach 90 XX wieku brał aktywny udział w pracach zespołu tworzącego SILP – System Informatyczny Lasów Państwowych. Stworzył kilka programów komputerowych wdrożonych do użytkowania w Lasach Państwowych i wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez RDLP Olsztyn. Za sumienną pracę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był człowiekiem cichym, skromnym i powszechnie lubianym. Sumiennie i aktywnie pracował zawodowo, ale też społecznie  na rzecz polskich lasów, ludzi lasów i lokalnej społeczności.  Z tego powodu, ale także z racji wielkiego doświadczenia w pracy w Lasach Państwowych zawsze chętnie służył radą i pomocą młodszym leśnikom.

Od początku pracy zawodowej należał do związków zawodowych. Szybko został bardzo aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej ZLP w RP w RDLP w Olsztynie, a od 2005 r. do chwili odejścia był jej Przewodniczącym. Od 2006 roku został Wiceprzewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego ZLP w RP, a w 2009 roku jego jakże aktywnym Przewodniczącym. Andrzej Borkowski był wieloletnim członkiem Rady Krajowej oraz delegatem na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Posiadał wiele zdolności, w tym znakomicie potrafił organizować życie społeczne. Przez blisko 50 lat był aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Przez 37 lat działał we władzach Koła (20 lat pełnił funkcję Sekretarza, a przez 15 lat Łowczego). Był członkiem Zarządu Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” w Olsztynie  i ogromnie angażował się w tę działalność, znakomicie łącząc środowiska leśników, myśliwych i sportowców.

Od 22 lat wspólnie z zespołem organizował dla pracowników RDLP w Olsztynie m. in. Regionalne Mistrzostwa Leśników w Strzelectwie, a od 19 lat coroczne turnieje w piłce nożnej o Puchar Dyrektora RDLP.

Dzięki jego wszechstronnej działalności i pod jego przewodnictwem Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego znacznie zwiększył swoje szeregi. Również z Jego inicjatywy, w uznaniu zasług całej społeczności związkowej, w 2010 roku Region otrzymał  sztandar.

Andrzej za swoją działalność społeczną był odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  i Złotym Znakiem Związku. To najwyższe  odznaczenie w ZLP w RP zostało Jemu wręczone w obecności Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego LP podczas uroczystości 100-lecia ZLP w RP w Gołuchowie, w październiku 2018 roku.

Dziś sztandar Regionu Olsztyńskiego i sztandary ZLP w RP pokryją się kirem w obliczu śmierci Andrzeja… Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak Andrzeja trudno będzie zastąpić. Jego odejście jest dla nas wielka stratą i napełniło smutkiem wszystkich tych, którzy mieli wielkie szczęście Go poznać.

Żonie Andrzeja i Jego Rodzinie w imieniu całej Braci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Olsztyńskiego i blisko 12 tysięcy członków ZLP w RP składamy kondolencje i wyrazy żalu oraz duchowej łączności w tych trudnych chwilach.

Andrzeju – odpoczywaj w pokoju,

Darz Bór!

                                                                                     Jarosław Szałata

Życzenia Bożonarodzeniowe


W ten wyjątkowy, niepowtarzalny w roku świąteczny dzień
życzę, aby spokój i pokój ogarnął Wasze serca.
Szczęśliwych, zdrowych, przeżytych w zgodzie ze światem
i sobą samym, pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
 W nadchodzącym Nowym Roku życzę pełnej realizacji planów i marzeń
 oraz nowych nadziei i zamierzeń!
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
W ten wyjątkowy czas polecamy „Świąteczne kolędowanie” w wykonaniu Wojciecha Tutki.

Pomoc dla Olka Lewandowskiego

Zwracam się z prośbą o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie mojego chorego synka Olka. Oluś ma 23 miesiące i choruje na Rdzeniowy Zanik Mięśni SMA2. Kwota, którą potrzebujemy zebrać jak najszybciej to łącznie ponad 9,5 mln zł. Do tej pory, od czerwca bieżącego roku, wielkim nakładem sił i środków oraz zaangażowaniem bardzo wielu ludzi o wielkich sercach  udało nam się zebrać 5 885 000 zł. Do zakupu leku brakuje jeszcze 3 687 000 zł. Niestety leczenie trzeba zacząć natychmiast i niedługo podanie leku będzie niemożliwe z powodu przekroczenia przez dziecko masy ciała 13,5 kg.  Powyżej tej wartości lek nie może być podany ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia mięśnia sercowego i wątroby. Oluś waży już 11 kg!

Czytaj dalej

Uwaga! 10 stycznia mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.

Błażej Fila

10 listopada br., w ramach obchodów rocznicy 100–lecia wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Błażejowi Fili – wieloletniemu dyrektorowi regionalnych struktur Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku, żołnierzowi Legionów Polskich, leśnikowi, patriocie.

Tablica pamiątkowa poświęcona B. Fili w Sali konferencyjnej RDLP we Wrocławiu
Czytaj dalej

To już 10 lat minęło…

Koniec roku jest okazją do podsumowań i refleksji nad sprawami, które już za nami. Może czasem warto też sięgnąć pamięcią nieco dalej niż właśnie kończący się niezwykle trudny rok? Porównać sprawy i nasze problemy sprzed kilku lat z teraźniejszością?

Niedawno przy wydatnej pomocy członka Prezydium Regionu Zachodniego Związku Leśników Polskich w RP Jarosława Szlachetki wspólnie dokonaliśmy renowacji pamiątki po ważnym wydarzeniu z bogatej historii naszego Związku. Poniżej moja relacja z uroczystości nadania sztandaru dla Regionu Zachodniego ZLP w RP, która odbyła się w Pszczewie 10 lat temu. Wiele osób odwiedzających zabytkowy kościół p.w. Św. Marii Magdaleny zatrzymuje się przy tablicach opatrzonych logiem Lasów Państwowych i naszego Związku. To materialny dowód naszej kultury, historii i troski o zachowanie tradycji. Dlatego odnowiliśmy płotek wokół cisa, oczyściliśmy tablice informacyjne i pomalowaliśmy drewniane elementy, bo przecież minęło już 10 lat od ich instalacji. Od tego czasu wiele zmieniło się wokół nas, zatem sięgnijmy do tamtych pamiętnych wydarzeń oraz wspomnijmy ludzi, którzy wtedy po raz pierwszy spojrzeli na sztandar Regionu Zachodniego ZLP w RP,  towarzyszący nam odtąd przy ważnych wydarzeniach.

Czytaj dalej

Praca zdalna, podpis cyfrowy, izolacja – ale najważniejszy jest człowiek

Wielu z nas pamięta z jakimi obawami czekaliśmy na rok 2000, który miał być przełomowy, pełen niepewności, zmian i problemów. Kiedy nadszedł i na kalendarzu pojawiła się cyfra 2000, z ulgą stwierdziliśmy, że nic szczególnego nie wydarzyło się i nasze życie toczy się bez zmian. Nikt z nas nie spodziewał się, że ten przełom i zmiany nastąpią 20 lat później.

To rok 2020, choć jeszcze trwa, z pewnością jest rokiem zmian i przełomu. Żyjemy w niepewności, izolacji oraz w zupełnie zmienionych warunkach życia i pracy.

Czytaj dalej