Gazele Biznesu

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny oraz najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 r. realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

GAZELA BIZNESU TO FIRMA, KTÓRA SZYBKO SIĘ ROZWIJA, MA UZNANĄ MARKĘ I MOŻNA JEJ ZAUFAĆ!

KRYTERIA RANKINGU GAZELE BIZNESU 2020

W każdej edycji rankingu badane są wyniki kandydata za pełne trzy poprzedzające lata. W edycji 2020 przeanalizowane zostały wyniki za lata 2017-2018-2019. O tytuł Gazeli Biznesu 2020 mogła ubiegać się firma, która spełniła wszystkie poniższe kryteria:

  1. rozpoczęła działalność przed rokiem 2017 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  2. w roku bazowym 2017 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  3. w latach 2017-2019 z roku na rok notowała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  4. w latach 2017-2019 ani razu nie odnotowała straty,
  5. umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2019 vs. 2017).

W rankingu nie mogły brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniono wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogły się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

Autorem Rankingu jest spółka Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022937.

Coface od 2001 roku jest autorem zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich przedsiębiorstw przygotowywanego dla dziennika Puls Biznesu. Jako jedna z największych polskich wywiadowni gospodarczych dysponuje bogatą i stale aktualizowaną bazą informacji o polskich firmach, która jest podstawą do przygotowania rankingu. Ponadto, każdego roku weryfikowane są wyniki firm kandydujących do tego zestawienia, które nadesłały swoje aplikacje przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Przygotowując ranking Coface corocznie dokonuje analizy statystycznej i jakościowej tysięcy polskich przedsiębiorstw, aby w zestawieniu znalazły się firmy nie tylko spełniające twarde kryteria rankingu, ale także wiarygodne. Najnowszy raport jest już dziewiętnastym zestawieniem przygotowanym przez Coface.

Publikacja:

Po raz pierwszy pełna lista publikowana jest wyłącznie w Internecie. Po raz pierwszy również zrezygnowano z wydawania oddzielnego katalogu z listą i opisami jej liderów na rzecz dodatków do codziennych wydań drukowanych „Pulsu Biznesu”.

Wobec zmian zachodzących na rynku mediów w roku 2020 ostatecznie postawiono na realizację strategii określanej hasłem „online first”. Zakłada ona, że podstawowym i najszybciej docierającym do odbiorcy nośnikiem informacji jest Internet, a publikacje drukowane, w tym codzienne wydania „Pulsu Biznesu”, stanowią rozwinięcie i uzupełnienie treści serwowanych online.

Pełny ranking i towarzyszące mu teksty redakcyjne – w tym wizytówki firm, które zajęły miejsca na podium w poszczególnych województwach – publikowany jest na stronie www.pb.pl/gazele. W wydaniu papierowym przedstawione są jedynie mini rankingi wojewódzkie i portrety zwycięzców z poszczególnych regionów. Na początku przyszłego roku wydrukowane będą cykle dodatków regionalnych, w których przybliżone zostaną sylwetki pozostałych liderów wojewódzkich.

https://www.pb.pl/gazele-biznesu-w-nowym-srodowisku-1103756