To już 10 lat minęło…

Koniec roku jest okazją do podsumowań i refleksji nad sprawami, które już za nami. Może czasem warto też sięgnąć pamięcią nieco dalej niż właśnie kończący się niezwykle trudny rok? Porównać sprawy i nasze problemy sprzed kilku lat z teraźniejszością?

Niedawno przy wydatnej pomocy członka Prezydium Regionu Zachodniego Związku Leśników Polskich w RP Jarosława Szlachetki wspólnie dokonaliśmy renowacji pamiątki po ważnym wydarzeniu z bogatej historii naszego Związku. Poniżej moja relacja z uroczystości nadania sztandaru dla Regionu Zachodniego ZLP w RP, która odbyła się w Pszczewie 10 lat temu. Wiele osób odwiedzających zabytkowy kościół p.w. Św. Marii Magdaleny zatrzymuje się przy tablicach opatrzonych logiem Lasów Państwowych i naszego Związku. To materialny dowód naszej kultury, historii i troski o zachowanie tradycji. Dlatego odnowiliśmy płotek wokół cisa, oczyściliśmy tablice informacyjne i pomalowaliśmy drewniane elementy, bo przecież minęło już 10 lat od ich instalacji. Od tego czasu wiele zmieniło się wokół nas, zatem sięgnijmy do tamtych pamiętnych wydarzeń oraz wspomnijmy ludzi, którzy wtedy po raz pierwszy spojrzeli na sztandar Regionu Zachodniego ZLP w RP,  towarzyszący nam odtąd przy ważnych wydarzeniach.

SZCZECIŃSCY LEŚNICY POD SZTANDAREM

1 października 2010 roku w Pszczewie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru leśnikom zrzeszonym w Związku Leśników Polskich  Regionu Zachodniego.

Pszczew obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich i dobrze się złożyło, że to właśnie tu, w zabytkowym pszczewskim kościele odbyła się ta uroczystość. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych rozciąga się od Międzyzdrojów, aż po Bolewice i to właśnie leśnikom w niej pracującym nadano związkowy sztandar. Przybyli leśnicy z całej Polski, liczni goście i przedstawiciele władz samorządowych. W  trakcie mszy św. Przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski odczytał uroczysty akt nadania i przekazał na ręce Bronisława Sasina – Przewodniczącego Regionu Zachodniego, sztandar ufundowany przez leśników.

 Aktu poświecenia dokonał JE ks. Biskup Adam Dyczkowski w asyście kapelana szczecińskich leśników ks. Wojciecha Musiałka i proboszcza pszczewskiej parafii ks. Jerzego Gałązki. Fundatorzy sztandaru, a w większości byli to Nadleśniczowie 35 nadleśnictw szczecińskiej dyrekcji, wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. Dyrekcję Generalną LP reprezentował Sławomir Trzaskowski, a Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w  Szczecinie Z-cy Dyrektora Regionalnego Leszek Ankudo i Krzysztof Wróbel. Jedną z intencji mszalnych było też bolesne wspomnienie leśników i ich rodzin z Nadleśnictwa Złocieniec poszkodowanych w wypadku pod Berlinem. Muzyczną oprawę mszy zapewnił zespół  sygnalistów „Głos Kniei” z TL w Rogozińcu oraz pszczewianki Magdalena Piątek – organistka i Anna Badach – solistka. Na kościelnym wzgórzu  uroczyście  posadzono drzewko cisa, wyhodowane z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI. Proboszcz Jerzy Gałązka otrzymał stosowny certyfikat, a obok cisa odsłonięto pamiątkową tablicę.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym KARINA w Pszczewie. Ks. Bp A. Dyczkowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzciel Bogdan Kowalczyk, wspólnie z właścicielami ośrodka nad jeziorem Szarcz, Renatą i Grzegorzem Mikołajczakami także tam posadzili papieskiego cisa. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia związkowe. Henryk Naumuk z Nadleśnictwa Międzyzdroje został uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego. Janinie Sobczak z Nadleśnictwa Bierzwnik i Waldemarowi Jedynakowi z Nadleśnictwa Bogdaniec nadano Złoty Znak Związku. Leśnicy otrzymali też brązowe, srebrne i złote odznaki „Zasłużony dla leśników polskich”.  Zaproszeni goście z Dyrekcji Generalnej i Regionalnej LP, samorządowcy i przedstawiciele innych regionów ZLP przekazali listy gratulacyjne szczecińskim leśnikom. Następnego dnia odbył się Zjazd Sprawozdawczy delegatów z 37 organizacji zakładowych Regionu Zachodniego, reprezentujących ponad 1000 członków ZLP. Leśnicy terenowi przedstawiali wiele problemów nurtujących pracowników Nadleśnictw. Łatwo było dostrzec palącą potrzebę udoskonalenia komunikacji wewnętrznej w lasach i braki w przepływie informacji. Obrady zdominowała dyskusja nad rządowym pomysłem włączenia LP w sferę finansów publicznych oraz sprawy mieszkaniowe i płacowe leśników. Trwa akcja zbierania podpisów pod protestem skierowanym do Marszałka Sejmu. Na dzień Zjazdu szczecińscy leśnicy zebrali około 18 tysięcy podpisów.

                                                         JAROSŁAW SZAŁATA

                                           Wiceprzewodniczący Regionu Zachodniego ZLP

W jednej relacji sprzed 10 lat aż roi się od wspomnień, leśnych spraw i ludzi, z którymi wiążą się te wspomnienia oraz historia naszego Związku. Wielu z nich odpoczywa już na emeryturze, niektórych nie ma już z nami. Sięgając pamięcią do tych wydarzeń sprzed 10 lat warto zwrócić uwagę na ówczesne i obecne zagrożenia, które wciąż ciążą nad lasami i w efekcie nad nami…

Oglądając fotografie sprzed lat łatwo spostrzec jak szybko zmieniają się czasy i ludzie. Czasem obiektyw aparatu, pewnie nieświadomie, zamyka w kadrze ludzi, którzy zapisują ważne dla naszego Związku karty.  Chyba dobrze ilustruje to poniższa fotografia z 2010 roku, zrobiona w pszczewskim kościele przez Szczepana Kucharskiego, gdzie w kadrze znalazło się trzech Przewodniczących ZLP w RP:

Od lewej: Jarosława Szałata, Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin.

Warto zatem wspominać, oglądać fotografie i spojrzeć z pewnego dystansu na to co było. Nie tylko ten rok jest pełen problemów, kłopotów i zagrożeń. Łatwiej wtedy planować następne zamierzenia, podejmować decyzje i z optymizmem podejmować kolejne wyzwania. Trzymajmy się zatem razem pod związkowymi sztandarami, połączeni w Brać Leśną, silni siłą i mądrością wszystkich naszych członków. Mija trudny, może wyjątkowy rok ale przed nami kolejny i z pewnością razem, jednomyślnie mamy nadzieję, że lepszy, zdrowszy, niosący nam jak najwięcej dobrych chwil i pozytywnych wydarzeń. Życzmy sobie tego nawzajem w świąteczny czas i na progu Nowego 2021 Roku.

Darz Bór i wszystkiego najlepszego!

Jarosław Szałata

Foto: archiwum Regionu Zachodniego ZLP w RP