Strażacy – leśnicy z Rogozińca mają nowy samochód

19 października br. odbyło się uroczyste przekazanie jednego z osiemnastu samochodów ratowniczo – gaśniczych zakupionych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego.

Zakup wozu w 85% został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Partnerem projektu jest 18 gmin z całego województwa, które zapewniły wkład finansowy w wysokości 15% wartości pojazdu. Wóz dla jednostki OSP Rogoziniec kupiono również dzięki zaangażowaniu Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Edwarda Fedko (dawnego mieszkańca Rogozińca).

W uroczystości udział wzięli m.in.:

 • Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP – Edward Fedko z małżonką
 • Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP – Ryszard Dąbrowa,
 • Członek Głównego Sądu Honorowego – Leszek Cabel,
 • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP – Andrzej Brachmański,
 • były Lubuski Komendant PSP w Gorzowie Wlkp. – Stanisław Węsierski,
 • Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego – Hubert Harasimowicz i Leszek Parandyk,
 • Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. – Janusz Drozd,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie – Marcin Bohuszko,
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UM w Zielonej Górze – Piotr Tykwiński,
 • Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski z małżonką,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Mazur z małżonką,
 • Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego – Andrzej Chromiński,
 • Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Zielonej Górze – Waldemar Michałowski,
 • Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Szałata,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zbąszynku – Wojciech Wittke,
 • proboszcz parafii Chociszewo – Ryszard Fido,
 • Dyrektor ZSL w Rogozińcu – Antoni Pawłowski,
 • leśnicy,
 • byli i obecni mieszkańcy Rogozińca,
 • druhowie i strażacy z gminnych jednostek OSP.

W trakcie uroczystości pośmiertnie odznaczono prof. dr hab. Zbigniewa Zaleskiego, byłego mieszkańca Rogozińca, który będąc europosłem z dużym zaangażowaniem wspierał działania Zarządu Województwa Lubuskiego. Honorowy Medal „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” odebrała siostra śp. prof. Zbigniewa, Pani Maria Zaleska.

Końcowym akcentem uroczystości było pożegnanie starego, 48 letniego wozu bojowego marki MERCEDES, który „przechodzi” na zasłużoną emeryturę, ale nie kończy swojej misji. Zapewne będzie można go oglądać na wielu festynach, ale już na żółtych tablicach.

W naszych szeregach znajdują się często leśnicy, wyszkoleni przez Lasy Państwowe, także jako operatorzy pilarek i bezpośrednio nadzorujący prace np. przy usuwaniu wiatrołomów. W związku ze zmianami klimatu są one coraz częstsze i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Leśnicy, którzy są jednocześnie członkami OSP to duże wsparcie i pomoc podczas wszelkich działań na terenie LP. Lasy Państwowe udostępniają strażakom miejsce do ćwiczeń. Wspierają nas sprzętem, który niejednokrotnie przydał się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Apelujemy zatem do Kierownictwa LP, a szczególnie do Nadleśniczych, by zachęcali swoich pracowników do wstępowania w szeregi OSP. W naszej jednostce są kontynuowane tradycje rodzinne i w akcjach uczestniczą ojciec z synem i córką, którzy są też leśnikami. Strażak będący leśnikiem stanowi cenny zasób każdej OSP i zapewnia ogromne wsparcie podczas działań w lasach.

Pozdrawiam w imieniu leśników – druhów OSP

Jacek Pielichowski