Miesięczne archiwum: październik 2019

Pamiętamy…

Podczas licznych spotkań z leśnikami z całego kraju czasami trafiają do mnie wyrzuty, że nie pamiętamy o emerytach, rencistach, starszych ludziach, którzy przez lata aktywni i wspierający innych, odchodzą z pracy i bywa, że zapadają w niepamięć aktywnych zawodowo. Czy to prawda? Odsyłam do autorytetu w sprawach prawdy, czyli do wykładu o trzech prawdach ś.p. Ks. Józefa Tichnera w „Historii filozofii po góralsku”.

Czytaj dalej

Ireneusz Żelazny nowym Wiceprzewodniczącym ZLP w RP

27 września br. w Jantarze w trakcie obrad Rady Krajowej odbyły się wybory uzupełniające, w związku z wakatem na stanowisko jednego z czterech Wiceprzewodniczących Związku.

Członkowie Rady Krajowej Związku jednogłośnie wybrali na to stanowisko Ireneusza Żelaznego, Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego.

Ireneusz Żelazny – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.
Fot. Jarosław Szałata.
Czytaj dalej

Leśnicy z ZLP w RP Regionu Radomskiego na Międzynarodowym Sympozjum Leśników w Rumunii

W dniach 11-14 września br. w Băile Felix (Rumunia) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Leśników, organizowane przez Federację Związków Zawodowych Silva w Rumunii. Polskich leśników reprezentowali przedstawicie ZLP w RP Regionu Radomskiego w składzie: Jolanta Bochenek, Krzysztof Gola, Sebastian Rodkiewicz oraz Sebastian Nowakowski.

Przedstawiciele ZLP w RP Regionu Radomskiego: od lewej: Sebastian Rodkiewicz, Sebastian Nowakowski, Jolanta Bochenek i Krzysztof Gola.
Czytaj dalej

Nowe mundury coraz bliżej

Od dawna trwają prace i dyskusje nad wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania. Podczas ostatniego spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, z przedstawicielami central związkowych, które miało miejsce w dniu 3 października br. w DGLP zaproponowałem, aby Pani Naczelnik Magdalena Bukowska przygotowała konkretny i przystępny dla każdego leśnika materiał opisujący koncepcję zmian.

Fot. Jarosław Szałata.
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej w Jantarze

27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem licznej reprezentacji kierownictwa Lasów Państwowych. Tym razem, na miejsce obrad wybrano malowniczo położony Ośrodek Wczasowy „Jantar” w Jantarze (RDLP w Gdańsku), którego udziałowcem jest Związek Leśników Polskich w RP.

Goście Rady Krajowej: od lewej – Jan Borkowski, Paweł Januschewski, Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Magdalena Bukowska, Andrzej Konieczny, Krzysztof Janeczko. Przemawia Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.
Czytaj dalej

„Przerwany marsz” z aktywnym udziałem leśników i naszych członków

2 września br. w polskich szkołach przeprowadzona została akcja „Przerwany marsz”. To cenna inicjatywa mająca uhonorować pokolenie Dzieci Wojny. 

Akcja „Przerwany marsz” polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Była to znakomita  okazja do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Pomysłodawca, czyli Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, tak zachęcała wszystkie szkoły do przyjęcia przedstawicieli Dzieci Wojny.

Czytaj dalej

Leśnicy po raz 23 na Jasnej Górze

Za nami doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, Pracowników Ochrony Środowiska i wszystkich ludzi lasu. Hasłem 23 spotkania na Jasnej Górze,  które odbyło się w sobotę, 21 września br. były „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”.

Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, Parków Narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej