4 listopada odszedł Andrzej Modrzejewski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

ŚP. Andrzej Modrzejewski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku (Fot. Temat/ Szczecinek.com).

Po raz kolejny w tym roku przychodzi mi zmierzyć się z pożegnaniem wyjątkowej osoby. Miałem tę niewątpliwą przyjemność współpracować z ŚP. Dyrektorem Modrzejewskim przez cały okres przewodniczenia ZLP w RP Regionu Szczecineckiego, dlatego czuję potrzebę i moralny obowiązek, by z należytymi honorami uczcić pamięć Dyrektora w imieniu własnym i wszystkich członków naszej, regionalnej, związkowej organizacji w Szczecinku.

Kiedy wspominamy Dyrektora w naszej wyobraźni maluje się obraz człowieka niezwykle ciepłego, otwartego na ludzi i ich sprawy. Widzimy otwarte drzwi gabinetu, odzwierciedlające podejście do pracowników i problemów, z jakimi przychodzą. To Człowiek, który wiedział, że największą i najtrudniejszą sztuką jest budowanie mostów. Nigdy nie stawiał barier dla działalności zawodowej i związkowej.

Zawsze szukał możliwości porozumienia i okazji do rozmów. Doceniamy, że kiedy nakładały się różne spotkania w tym samym terminie, zawsze był z nami, Związkowcami. Nawet w czasie, czy dniach wolnych od pracy. Pracy, którą traktował jak misję, powołanie. Nie tworzył podziałów, wszystkich traktował jednakowo i z równym zaangażowaniem rozwiązywał każdą kolejną sprawę.

Kochał swoją pracę i szanował ludzi, którzy go otaczali, co odzwierciedla przebieg kariery zawodowej. Wzorowej, ale nie pozbawionej trudnych momentów. ŚP. Andrzej Modrzejewski to człowiek dobrze wykształcony, zdobywał doświadczenie piastując kolejno stanowiska w służbie leśnej. Wiedział, jak smakuje zwycięstwo, gdy dwukrotnie obejmował wakat Dyrektora RDLP w Szczecinku, ale znał też gorycz porażki, gdy pozostał bez zatrudnienia. Blisko czterdzieści lat związany z Lasami Państwowymi – w służbie lasom i ludziom w nim pracującym. Był społecznikiem.

Wielokrotnie odznaczony. Orderami państwowymi, wielu ważnych instytucji. Ale przede wszystkim nagrodzony w naszej pamięci, sercach, umysłach. Zasłużony dla naszych spraw. Ludzkich i związkowych.

To wszystko sprawia, że dziś możemy powiedzieć, że:

…żegnamy Andrzeja Modrzejewskiego, Dyrektora RDLP w Szczecinku…

…żegnamy naszego Dyrektora, naszego Leśnika, Przyjaciela związków zawodowych.

Dyrektorze, ŚP. Andrzeju, cześć Twojej pamięci!

Krzysztof Górski

w imieniu wszystkich członków ZLP w RP Regionu Szczecineckiego