Pracowniku – pomyśl i zdecyduj o programie dla siebie


Niezależnie od wcześniej prowadzonych rozmów, jesienią 2018 roku zwróciłem się pisemnie do Dyrektora Generalnego LP z poniższym wnioskiem:

Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Jak do tej pory nie było jeszcze konkretnych ustaleń w sprawie, jednak jestem w bieżącym kontakcie z Panią Pauliną Bień – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DGLP i zachęcam do zainteresowania sprawą poprzez śledzenie portalu https://www.mojeppk.pl/

Sprawa Pracowniczych Programów była też wielokrotnie przedmiotem rozmów podczas posiedzeń Rady Krajowej ZLP w RP, a na Zjeździe Krajowym w marcu b.r. odbyła się szeroka prezentacja programów przygotowana dzięki uprzejmości współpracującej z nami od lat firmy Mentor. PPK i PPE- założenia, porównania i możliwości omówił przedstawiciel PZU.  Z kolei przedstawiciele firmy Mentor omówili warunki nowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Lasów Państwowych- szczegóły wkrótce pojawią się na tej stronie oraz zmiany w opiece medycznej Medicover.

W dniu 18 kwietnia DG LP wystosował w tej sprawie list o treści:

Z kolei podczas właśnie zakończonego weekendu majowego  Polska Agencja Prasowa opublikowała poniższy komunikat:

3 maja, 09:30 | PAP

Lasy Państwowe dopłacą do PPK do 100 mln zł

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do programu na własny wniosek.

Większość jednostek Lasów Państwowych, a jest ich w sumie kilkaset (m.in. nadleśnictw), przystąpi do Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 stycznia 2020 roku – poinformowała PAP Dyrekcja Generalna LP. Zgodnie z szacunkami, Lasy dopłacą do PPK do 100 mln zł.

Jak mówi Piotr Gruszka z Dyrekcji Generalnej LP, zdecydowana większość jednostek podległych lasom – jest ich kilkaset – zacznie wchodzić do PPK od 1 stycznia 2020 roku. Dotyczyć to będzie np. większości nadleśnictw, których jest 430, czy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Większość jednostek należących do LP zatrudnia powyżej 50 osób. Lasy zatrudniają w sumie ok. 26 tys. osób.

Dyrekcja Generalna poinformowała ponadto, że w związku z wejściem w życie zasad gromadzenia środków w PPK, wysokość wpłat – stanowiących dodatkowy koszt pracodawcy – opłacanych przez jednostki LP szacowana jest obecnie na kwotę do 100 mln zł. Wysokość dopłat zależeć będzie jednak od liczby pracowników przystępujących do PPK.

Sławomir Kmiecik, rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował z kolei, że Fundusz jako jednostka sektora finansów publicznych przystąpi do PPK w ostatniej kolejności, czyli w styczniu 2021 r. Dodał, że prace nad wdrożeniem PPK w NFOŚiGW mają rozpocząć się we wrześniu br. Zgodnie z danymi na koniec grudnia ub.r. w Funduszu zatrudnionych było 659 osób.

Zgodnie z ustawą o PPK zakłady pracy będą wchodzić do systemu etapami. Od 1 lipca br. obowiązek uruchomienia PPK obejmie zakłady zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 r. dotyczyć to będzie zakładów zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. co najmniej 20; od 1 stycznia 2021 r. od 1 do 19 osób. Od 1 stycznia 2021 do PPK wejdzie sektor finansów publicznych.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Ile wynosić będą wpłaty i dopłaty do PPK?

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą mogli zwiększyć wysokość wpłat do 4 proc. (w sumie na konta pracowników w PPK trafiałoby 8 proc. ich pensji brutto).

Serdecznie pozdrawiam,

Jarosław Szałata