Dzienne archiwum: 6 maja 2019

Pracowniku – pomyśl i zdecyduj o programie dla siebie


Niezależnie od wcześniej prowadzonych rozmów, jesienią 2018 roku zwróciłem się pisemnie do Dyrektora Generalnego LP z poniższym wnioskiem:

Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Jak do tej pory nie było jeszcze konkretnych ustaleń w sprawie, jednak jestem w bieżącym kontakcie z Panią Pauliną Bień – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DGLP i zachęcam do zainteresowania sprawą poprzez śledzenie portalu https://www.mojeppk.pl/

Czytaj dalej