Dzienne archiwum: 8 maja 2019

Dodatkowa ochrona życia i zdrowia leśników oraz wpływ na przyszłość z PPK

Warto dobrze zadbać o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych. Przypominam, że w efekcie negocjacji prowadzonych intensywnie także przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej z współpracującym z nami od lat brokerem ubezpieczeniowym Mentor od 01 maja 2019 r. każdy ubezpieczony w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie w PZU ma możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia. Polisa może teraz zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkową ochronę na wypadek śmierci oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Atrakcyjny, nowy produkt PZU jest dedykowany leśnikom i charakteryzuje się bardzo niską składką w relacji do wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy stosunkowo niewielkiej dodatkowej składce miesięcznej. Jest ona  potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia na podstawie złożonej deklaracji, tak jak praktykowano dotychczas.
Pracownicy PZU Życie będą w najbliższym czasie odwiedzać jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z rozszerzoną ofertą  i w przypadku akceptacji warunków, będą pomagali w załatwianiu wszelkich formalności. Szczegóły na załączonej ulotce i w ofercie firmy Mentor:  

Osoba do kontaktu: Jacek Zbróg, Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych, tel. +48 22 654 12 50, tel. kom.  508 273 019, email: jacek.zbrog@mentor.pl

Czytaj dalej