Złota Odznaka Związkowa „Zasłużony dla Leśników Polskich” dla Nadleśnictwa Sarbia

Uroczystości obchodów 40-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, które odbyły się w dniu 6 września 2018 r., w Centrum Promocji LP w Goraju, dla pracowników Nadleśnictwa Sarbia miały wyjątkowy charakter, w trakcie uroczystości sztandar Nadleśnictwa Sarbia odznaczony został Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”.  W  2017 r. Rada Regionu Pilskiego wystąpiła do Rady Krajowej ZLP w RP o przyznanie takiego wyróżnienia Nadleśnictwu Sarbia. Odznaka została nadana w grudniu 2017 r. i czekano na odpowiedni – doniosły moment, aby dokonać nadania odznaki. W ocenie związkowców Regionu Pilskiego i kierownictwa RDLP w Pile uznano, że najbardziej odpowiednim momentem będą obchody 40-lecia RDLP w Pile i tak się stało. Dekoracji sztandaru dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, przekazując jednocześnie na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy okolicznościowy grawerton.

Foto 1Przewodniczący Jarosław Szałata przekazuje Akt Nadania, odznaki Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia Maciejowi Strawie

Jarosław Szałata w swoim wystąpieniu stwierdził, że tym wyróżnieniem uhonorowani zostają wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Sarbia za działalność w obronie interesów polskiego leśnictwa, troskę o rozwój i trwałość gospodarki leśnej. Jarosław Szałata osobno podziękował Nadleśniczemu Maciejowi Strawie za promowanie i działalność na rzecz podniesienia rangi zawodu leśnika. Nadleśnictwo Sarbia jest pierwszym nadleśnictwem i drugą instytucją w kraju uhonorowanym taką odznaką. Wcześniej w 2017 r. Złotą Odznakę Związkową przyznano dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Jako Przewodniczący Zakładowej  Organizacji Związkowej ZLP w RP chcę podziękować wszystkim Pracownikom Nadleśnictwa Sarbia za ich solidarność i właściwe postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, obronę praw i godności zawodowej leśnika. Pomimo, niekiedy innego postrzegania tej samej sprawy, jak trzeba zawsze jesteśmy razem. Na koniec zacytuję mojego kolegę związkowca Marcina Kowalskiego z Nadleśnictwa Czaplinek „Do indywidualnej oceny pracowników pozostaje działalność związkowa, jej skuteczność i przynależność do organizacji.”  ( Leśnik 7-9. 2017 r. artykuł „Po co komu związki zawodowe”).

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem

Darz Bór

Przewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Sarbia ZLP w RP

Romuald Dreger

Foto 2Moment dekoracji sztandaru odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Foto 3Pamiątkowe zdjęcie – od lewej: Przewodniczący Jarosław Szałata, Nadleśniczy     Maciej Strawa, Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak

Foto 4Po uroczystości, związkowcy przy jednym stole, mała dyskusja – z lewej strony: Grzegorz Hundt z Nadleśnictwa Jastrowie, Romuald Dreger z Nadleśnictwa Sarbia, Ryszard Kowal z Nadleśnictwa Jastrowie – z prawej strony: Zbigniew Gradek z Nadleśnictwa Trzcianka, Włodzimierz Wojtczak z Nadleśnictwa Człopa