Z żałobnej karty

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mamy naszego serdecznego kolegi Romualda Dregera.

Romuald Dreger jest członkiem Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej, pracownikiem Nadleśnictwa Sarbia, a przede wszystkim naszym serdecznym kolegą i wszyscy bardzo mu współczujemy.

Romualdzie – składam kondolencje i wyrazy duchowej łączności w tych trudnych chwilach Tobie, całej Rodzinie i najbliższym w imieniu całej Braci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Pilskiego i ponad 11 tysięcy członków ZLP w RP.

    Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP