Z działalności ZLP w RP- posiedzenie Rady Krajowej w Solinie

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Solinie w trakcie XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada obradowała  nad wieloma sprawami organizacyjnymi Związku oraz analizowała bieżącą sytuację Lasów Państwowych.

Jarosław Szałata rozpoczął posiedzenie od przywitania honorowych przewodniczących ZLP w RP:  Jerzego Przybylskiego, Bronisława Sasina, członków Rady Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Przywitał też zaproszonego na posiedzenie RK  gościa – Koleżankę Ewę Dembiczak z Regionu  Krośnieńskiego, wieloletnią aktywną działaczkę związkową, która m.in. pracowała na rzecz związku w Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wydaje się niewiarygodne, że jak zwykle promiennie uśmiechnięta koleżanka Ewa została „stypendystką ZUS”, czyli przeszła  na zasłużoną emeryturę. Przewodniczący J. Szałata złożył  jej w imieniu całego Związku Leśników serdeczne  podziękowania za wieloletnią  współpracę.

fot 1

Fot 1   – z lewej Ewa Dembiczak, z prawej Janina Sobczak- Region Zachodni

Powitał nowego członka Rady Krajowej ZLP w RP – przedstawiciela Regionu Zachodniego – Macieja Gerbera, leśniczego z Nadleśnictwa Skwierzyna. Przekazał także informację o zmianach personalnych w składzie ZLP w RP pracowników Parków Narodowych. Przewodniczącym, po 25 latach aktywnej działalności na tym stanowisku kolegi Piotra Kozłowskiego, został Marek Słowikowski z Wielkopolskiego Parku Narodowego, a członkiem Rady Krajowej Janusz Kuszewski z świętokrzyskiego PN.

Omówione zostały sprawy organizacyjne i finansowe Związku, sytuacja w ośrodku wypoczynkowym w Jantarze oraz sanatorium w Krynicy Zdroju. Podjęto wstępne  ustalenia dotyczące organizacji Jubileuszu 100 – lecia ZLP w RP, który obchodzony będzie w 2018 roku.

fot 2

Fot 2- Od lewej: Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący, Jarosław Szałata – przewodniczący, Paweł Kania – wiceprzewodniczący, dalej członkowie RK

Przewodniczący Jarosław  Szałata przedstawił sprawy, które są w trakcie realizacji oraz tematy, które udało się zakończyć. Dotyczą one między innymi:

–      PUZP – podpisanie protokołu  dodatkowego nr 26, które spowodowało wiele pracy związanej z interpretacją przepisów, ale było długo oczekiwane przez leśników

–      nowego skład Kolegium Lasów Państwowych: 11 kwietnia br. powołano do Kolegium LP Kol. Bronisława  Sasina oraz Kol.  Jarosława Szałatę;

–      projekt „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą”; przedstawicielem na organizowane spotkanie roboczez ramienia ZLP w RP jest Kol. Paweł Kania;

–      sprawa problemów z SILP– do końca 2017 roku ma na polecenie DG LP działać bez zarzutu;

–      zarządzenie nowej polityki mieszkaniowej ma zostać przedstawione do konsultacji do końca czerwca br.;

–      sprawę dotyczącą tzw. „kilometrówki” pilotuje Kol. Urban Kolman; w Sejmie odbyło się spotkanie na Komisji Infrastruktury, na którym obecni byli: Kol.  Jarosław  Szałata, Kol. Paweł Kania oraz Kol. Urban Kolman;

–      Kol. Paweł Kania aktywnie uczestniczy też na posiedzeniach w sprawie umundurowania oraz brał udział w testowania asortymentu;

–      wstępnie planowany jest program ubezpieczenia OC w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez leśników (Mentor – program dla ZZ „Solidarność”) oraz podjęte zostały wstępne rozmowy z przedstawicielami firmy Mentor na temat dodatkowego ubezpieczenia i zabezpieczenia kapitałowego pracowników LP – III Filaru.

W obradach Rady Krajowej wzięła udział zaproszona przez przewodniczącego  ZLP w RP Pani Dyrektor RDLP w Krośnie –Grażyna Zagrobelna. Jarosław Szałata podziękował jej za osobiste zaangażowanie w organizację Rajdu Leśników na terenie Regionu Krośnieńskiego oraz za sprawne działanie całego zespołu organizującego to atrakcyjne przedsięwzięcie.

fot 3

Fot 3 Przewodniczący Jarosław Szałata, dyrektor RDLP Grażyna Zagrobelna

W trakcie rozmów poruszono następujące kwestie:

– Sprawy organizacyjne Rajdu Leśnika – Tropem Niedźwiedzia – Krosno 2017;

– Omówiono problematykę mieszkań „leśnych” w świetle prac Zespołu ds. Gospodarki Mieszkaniowej w LP, którym kierowała dyrektor G. Zagrobelna.

– Poruszono również tematy związane z: nowelizacją zarządzenia dotyczącego wyjazdów służbowych, czasu pracy wykonywanego bezpośrednio przy komputerze; wzrostu zatrudnienia, uzupełnienia zatrudnienia w leśnictwach.

Pani dyrektor  zastrzegła, że dopilnuje aby ZLP w RP był powiadamiany o efektach pracy zespołu ds. mieszkań, a wnioski będą przekazywane do konsultacji związkowych przed ostatecznym ukształtowaniem zarządzenia w tej sprawie.

Rada Krajowa zwiedzała także Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, pokazową zagrodę żubrów oraz uczestniczyła w krótkiej wycieczce po zakarpackich lasach Ukrainy.

fot 4

Fot 4- Muczne

Wyjazd na Ukrainę został zorganizowany  z prywatnych środków członków Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej. Była okazja do spotkań z grupami rajdowymi leśników i np.  razem z leśnikami z pilskiej RDLP oglądaliśmy zieloną Ukrainę z okien kolei na linii Sianki- Wołosianka . Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli także w świetnie zorganizowanym finale rajdu w sanockiej Arenie, gdzie spotkało się ponad 1800 uczestników oraz gości XXIX Rajdu  „Tropem Niedźwiedzia”.                                                                                    

Tekst : Jarosław Szałata

foto: Beata Czerniak