Miesięczne archiwum: październik 2017

POSIEDZENIE RADY REGIONU OLSZTYŃSKIEGO ZLP W RP

W dniach 12 – 14 października 2017 roku  odbyło się wyjazdowe  posiedzenie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku. Posiedzenie odbywało się w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk.

4 Mówi Nadleśniczy N-ctwa Browsk

Czytaj dalej

Leśnik 7-9 2017 (189)

W zakładce „Leśnik” do pobrania nowy numer Informatora Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – wydanie lipiec-wrzesień 2017.

Leśnik

Gdy podleśniczy zastępuje leśniczego – leśniczówki, leśniczówki…

Jesteśmy w trakcie dużej wymiany pokoleniowej dotyczącej praktycznie wszystkich stanowisk w leśnictwie. Leśnicy zbliżający się do wieku emerytalnego, po latach trudnej i odpowiedzialnej służby w różnych warunkach, także częściej miewają kłopoty ze zdrowiem. Pojawia się zatem konieczność zastępstw i czasowego pełnienia obowiązków. W przypadku gdy istnieje konieczność zastępowania leśniczego, pojawia się też istotny problem leśniczówki. Nie ma w zasadzie oficjalnej definicji leśniczówki, ale umownie można przyjąć, że jest to miejsce zamieszkania leśniczego. Coraz liczniej pojawiają się samodzielne kancelarie leśniczych, funkcjonujące jako biura leśnictw, w oderwaniu od funkcji mieszkalnej. Jednak ustawa o lasach, która obowiązuje od 1991 roku i późniejsze akty prawne niezbyt precyzyjnie normują zasady korzystania z leśniczówek także w sytuacji, gdy trzeba np. zastąpić czasowo leśniczego. Naturalnymi następcami, ale też zastępcami leśniczych są zwykle podleśniczowie. Co w sytuacji, gdy leśniczy przez jakiś czas jest nieobecny, a jego obowiązki przejmuje podleśniczy?

Czytaj dalej

Z działalności ZLP w RP – posiedzenie Rady Krajowej w Puszczykowie

W dniach 7 – 8 września 2017 roku w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym dniu posiedzenia Przewodniczący – Jarosław Szałata powitał nowego członka Rady Krajowej ZLP w RP – przedstawiciela Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Janusza Kuszewskiego, który zajął miejsce Marka Słowikowskiego. Marek Słowikowski dołączył do Prezydium Rady Krajowej, w miejsce Piotra Kozłowskiego.

Czytaj dalej

Uroczystość pod pomnikiem Golgota leśników polskich – w Nadleśnictwie Celestynów

 

Czy pamiętamy słowa greckiego historyka Tukidydesa, który powiedział: „Narody tracąc pamięć, tracą życie.”? Warto wracać do zapisków z historii naszego kraju, nawet tych najbardziej bolesnych, podejmować  różne inicjatywy, które dowodzą pamięci o ludziach, którzy za Nią walczyli i umierali bo to dobitny wyraz naszej miłości do Ojczyzny. Gdy wspominamy historię wydarzeń i ludzi, w nich uczestniczących, gdy zapalamy znicze lub składamy wiązanki kwiatów w pamiętnych dla naszego kraju miejscach, mówimy: „Pamiętamy!”

golgota 1

Czytaj dalej