Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka” – Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w RP

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na terenie obszarów leśnych w Samlinie i Benicach (gm. Kamień Pomorski) utworzono rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Rezerwat został powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2015 roku. Jego powierzchnia wynosi 55,26 ha i obejmuje bory i lasy silnie wilgotne, starodrzewia w wieku do 150 lat, wiele potężnych drzew o rozmiarach pomnikowych i miejsca lęgowe bielików.

zdj1

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”

A dlaczego właśnie nazwa związana jest z Henrykiem Zięciakiem?

Henryk Zięciak to emerytowany, długoletni Leśniczy Leśnictwa Samlino. Jako pracownik Lasów Państwowych był wyjątkowo zaangażowany w lokalną ochronę przyrody. Jednocześnie, już w latach 70-tych ubiegłego wieku był prekursorem ochrony bielików. To Henryk uratował i odchował ranne pisklę bielika, które wypadło z gniazda. Wiele lat współpracował z Komitetem Ochrony Orłów.

Dodatkowo, na bieżąco inwentaryzował stanowiska roślin chronionych, m.in. długosza królewskiego, podrzenia żebrowca i storczyków w Nadleśnictwie Rokita. Intensywnie zabiegał o utrzymanie różnych form ochrony przyrody w granicach Leśnictwa Samlino, w tym na obszarze obecnego rezerwatu.

zdj2

 Henryk Zięciak – Honorowy Członek Związku Leśników Polskich w RP

Henryk Zięciak do czasu przejścia na emeryturę we wrześniu 2005 roku przepracował w Lasach Państwowych 47 lat, a przez 31 ostatnich lat był wyróżniającym się leśniczym w Nadleśnictwie Rokita (RDLP Szczecin).

Również aktywnie działał społecznie. Przez 4 kadencje był przewodniczącym Organizacji Zakładowej ZLP w RP przy Nadleśnictwie Rokita, a przedtem, przez 3 kadencje, w Związku Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Był radnym przez pięć kadencji w gminie Golczewo i Przewodniczącym Rady Miejskiej i Gminy Golczewo, gdzie aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska, w tym programu Natura 2000. Z tytułu pracy zawodowej przez 47 lat chronił środowisko, organizował imprezy propagandowe – był inicjatorem spotkań z młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami gminy Golczewo. Za zasługi został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Lasów, jest również uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego.

Za zasługi dla Związku Leśników Polskich w RP został odznaczony Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”, a w 2006 roku otrzymał godność Honorowego Członka Związku.

Zał. Pismo RDOŚ w Szczecinie