Dzienne archiwum: 19 stycznia 2016

Posiedzenie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP

W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbyło się posiedzenie Regionu Zachodniego w Szczecinie Związku Leśników Polskich w RP.

Na naradę został zaproszony dyrektor RDLP Szczecin Sławomir Wencel. Oprócz Rady Regionu, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym Henrykiem Naumukiem i Honorowym Członkiem ZLP w RP Henrykiem Zięciakiem.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o bieżącej działalności na szczeblu regionu i krajowym. Przekazał informacje ze spotkania indywidualnego z Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim, które miało miejsce w dniu 23 listopada 2015 roku oraz z rozmów z Dyrektorem RDLP Szczecin Sławomirem Wenclem.

zdj1.1Od lewej: Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący Regionu, Bronisław Sasin – przewodniczący Regionu, Jarosław Szałata – wiceprzewodniczący, Henryk Naumuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej