Dzienne archiwum: 21 stycznia 2016

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka” – Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w RP

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na terenie obszarów leśnych w Samlinie i Benicach (gm. Kamień Pomorski) utworzono rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Rezerwat został powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2015 roku. Jego powierzchnia wynosi 55,26 ha i obejmuje bory i lasy silnie wilgotne, starodrzewia w wieku do 150 lat, wiele potężnych drzew o rozmiarach pomnikowych i miejsca lęgowe bielików.

zdj1

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”

Czytaj dalej