Stanowisko Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej

naglowek_ZLP_JPGZwiązek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zaniepokojony informacjami w sprawie Puszczy Białowieskiej, szczególnie docierającymi do nas w ostatnim okresie, zdecydowanie opowiada się za czynną ochroną Puszczy poprzez usuwanie posuszu i zasiedlonych przez kornika drukarza drzew świerka pospolitego, który jest gatunkiem dominującym w zbiorowiskach leśnych i zajmuje 26% powierzchni Puszczy.

Związek już wielokrotnie przedstawiał bardzo krytyczne stanowisko w tej sprawie, a aktualne stanowisko jest jego kontynuacją. Zwracaliśmy się w tej sprawie m.in. do Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP już w lipcu 2014 roku.

Popieramy stanowisko pracowników nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk oraz samorządów puszczańskich miejscowości. Puszcza Białowieska przyrodnicza perła europejskich i światowych lasów nizinnych, ulega powolnemu zamieraniu. Rozpadowi głównego drzewostanu, zlokalizowanego w części gospodarczej lasu, towarzyszy niedbałość o straty ekonomiczne.

Jeżeli nie nastąpią zdecydowane działania, zmierzające do zwalczania kornika drukarza w celu zachowania jeszcze żywych świerków, wystąpi problem podobny do sytuacji w innych regionach kraju, gdzie ścisła i bierna ochrona terenów zaatakowanych przez kornika drukarza doprowadziła do całkowitego zaniknięcia drzewostanów świerkowych.

Puszcza Białowieska nie może być pozbawiona pomocy leśników, jak uważa część ekologów, bo jest to eksperyment  zbyt kosztowny i bardzo ryzykowny.

Ustawa o lasach artykułem 10 nakłada na nadleśniczych obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów. Tymczasem zabrania się im przeciwdziałania zagrożeniu i respektowania obowiązującego ich prawa. Kto odpowie za straty i zaniechanie zwalczania szkodników?

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczacego jednostek Lasów Państwowych Puszczy Białowieskiej, wynika, że kontrolerzy nie dopatrzyli się żadnych poważnych nieprawidłowosci, o które Lasy Państwowe oskarżano, a do których miało dochodzić w Nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk. Na uwagę zasługuje fakt, że Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła decyzję byłego Ministra Środowiska o ograniczeniu pozyskania w Puszczy ze 107 tys. m³ do 48 tys. m³, tj. do 44,8%  pierwotnego planu ustalonego dla Puszczy w planie na lata 2012-2021.

Pracownicy Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk jednoznacznie wskazują na słabość biernej ochrony przyrody, a przecież bierność w walce z kornikiem drukarzem  prowadzi do degradacji drzewostanów świerkowych na bardzo dużych obszarach. W ślad za pracownikami zainteresowanych Nadleśnictw, Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP, również wyraża uzasadnioną obawę o dalszy stan sanitarny Puszczy Białowieskiej. Wyraża też zaniepokojenie o miejsca pracy nie tylko leśników, ale wszystkich mieszkańców regionu, których praca bezpośrednio lub pośrednio jest związana z funkcjonowaniem Lasów Państwowych na terenie Puszczy Białowieskiej.

5.02.2016_Stanowisko ZLP w RP w sprawie Puszczy Białowieskiej