Dzienne archiwum: 11 grudnia 2013

95 LAT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH

Lasy Państwowe w przyszłym roku będą obchodziły 90 rocznicę  istnienia, ale rok 2013 jest również rokiem jubileuszowym i pamiętnym dla wielu leśników. 6 grudnia w Sękocinie pod Warszawą odbyły się bowiem uroczystości związane z jubileuszem 95- lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek zrzesza obecnie ponad 10 tysięcy leśników z Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz zatrudnionych w BULiGL i IBL. Celem związku niezmiennie od chwili jego powstania jest obrona praw i godności zawodowej leśników. ZLP reprezentuje  interesy swoich członków i ich rodzin, dąży do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych. Broni też interesów polskiego leśnictwa, troszczy się o jego nieustanny rozwój i trwałość wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Uchwała o założeniu związku zawodowego skupiającego leśników została podjęta 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Od tego czasu członkowie związku realizowali zadania statutowe i wyrażali swoje stanowiska wobec organów władzy, administracji i organizacji politycznych oraz społecznych. Działalność związkowa została przerwana w czasie II wojny światowej oraz w latach istnienia Polski Ludowej. Próby reaktywowania ZLP rozpoczęto w 1983 roku, a ich efektem było powstanie Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych. Potem powołano Komitet Założycielski Związku Leśników Polskich i w 1990 roku zarejestrowano jego statut. Zjazd założycielski ZLP w RP odbył się we wrześniu 1992 roku i to jest kolejna ważna data reaktywowanego związku, założonego w 1918 roku. Na uroczystej akademii w Sękocinie spotkali się jego kolejni przewodniczący: Krzysztof Andrzejczyk (Federacja w latach 1984-1990), Zbigniew Grugel (1992-1993), Jerzy Przybylski (1993-2012) oraz Bronisław Sasin, który pełni tę funkcję od V Zjazdu Krajowego w Spale (23.11.2012).

Jubileusz ZLP rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy złożony z członków Regionu Środkowopolskiego ZLP w RP.

fot 1 -poczet szt

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się w Sękocinie posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP w poszerzonym składzie. Oprócz członków Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyło 2-3 członków z poszczególnych Regionów (Okręgów). Podczas posiedzenia omówione zostały n/w sprawy:

  1. informacja o negocjacjach płacowych z Dyrektorem Generalnym LP,
  2. omówienie i  zatwierdzenie budżetu na 2014 r.
  3. podsumowanie kosztów Rajdu we Wrocławiu
  4. zatwierdzenie planu posiedzeń Prezydium i Rady Krajowej
  5. informacja z działalności Spółek,
  6. informacja o propozycjach DGLP dot. umundurowania.
  7. informacja o przygotowaniach do Turnieju Szachowego, który odbędzie się w dn. 23 – 26  luty 2014 r. na terenie N-ctwo Lipusz ( RDLP Gdańsk),
  8. informacja o przygotowaniach do Rajdu  – wstępna informacja o lokalizacji baz oraz kosztach rajdu na terenie RDLP Gdańsk, który odbędzie się w dn. 11-13 września 2014 r.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował na wstępie o negocjacjach płacowych jakie odbyły się w dn. 5 grudnia br. central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP – pełna informacja z negocjacji została przekazana w Newsletterze Lasów Państwowych – wydanie nr 110 z dn. 5 grudnia 2013 r.IMG_0470 (3)

Ścisłe  prezydium Rady Krajowej

Czytaj dalej