Komunikat

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, który został  opublikowany na stronach ministerstwa: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/09b2d5a81c27aa3315059112ba4295d7.pdf

Projekt utrzymuje zasadę samofinansowania Lasów Państwowych ale jednocześnie nakłada na Lasy Państwowe konieczność corocznej wpłaty do budżetu państwa
100 mln zł, począwszy od 2016 r. Lasy Państwowe byłyby również zobowiązane do dwóch wpłat po 800 mln zł rocznie w roku 2014 i 2015.

Moim zdaniem jest to zamach na fundusz leśny i nasze prawa. Oczywistym jest, że LP powinny się podzielić zyskiem ale nie możemy dopuścić  do ustalania ryczałtu, który może zachwiać finansami  LP. Widoczny jest nadzwyczajny pośpiech resortu. W dn. 30.12.2013 r. projekt został przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów co jest niespotykane w dotychczasowej praktyce. Bez konsultacji, bez uzasadnienia wielkości ustalonych wpłat i bez uwzględnienia poprzedniego projektu, który był długo konsultowany i dyskutowany. Nie ma nic w nowym projekcie o zmianach zatrudnienia z powołania na zatrudnienie na umowę. Praktycznie  obecny projekt dotyczy wyłącznie „haraczu” na rzecz Państwa.Ostateczny kształt projektu nie został jeszcze ustalony, trwają rozmowy na ten temat. 2 stycznia 2014r. w Ministerstwie Środowiska odbędzie się spotkanie w tej sprawie z ministrem środowiska, w którym weźmie udział  Dyrektor Generalny LP, wraz z pozostałymi członkami kierownictwa DGLP oraz  dyrektorzy RDLP, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Polskiego Towarzystwa Leśnego, SITLiD, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP oraz KSZNiL NSZZ Solidarność. O efektach rozmów Związek będzie informować w kolejnych komunikatach.

Związek Leśników Polskich w RP  nie zajmuje  jednak konkretnego stanowiska w tej  sprawie, aby nie działać w pośpiechu jak Ministerstwo Środowiska. Po spotkaniu 2 stycznia Związek podejmie stosowne działania i ustosunkuje się do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP