Miesięczne archiwum: styczeń 2014

Odpowiedź Klubu SLD na opinię o zgodności projektu zmian do ustawy o lasach z Konstytucją

W dn. 9.01.2014 r. przewodniczący ZLP w RP B. Sasin  wraz z wiceprzewodniczącymi: Jerzym Miliszewskim, Krzysztofem Górskim, Zbigniewem Czerybą uczestniczyli w Sejmie w spotkaniach z przewodniczącymi klubów parlamentarnych i poselskich, na których była omawiana sytuacja po zatwierdzeniu w dn. 7.01.2014 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie  ustawy o lasach.

Wszystkim  Klubom Parlamentarnym i Poselskim  oraz do Biura Analiz Sejmowych przekazano również opinię o zgodności  projektu zmian do ustawy o lasach z Konstytucją – w załączeniu.

W dniu 22 stycznia 2014 roku Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystosował pismo w, którym zawarł swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Pismo do pobrania tutaj.

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

W dniach 24-25 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP poświęcone głównie wydarzeniom w Sejmie RP związanym z procedowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Na początku posiedzenia przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o działaniach Związku po 9 styczniu br. tj. po pobycie delegacji ZLP w RP w Sejmie. Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o lasach przegłosowana.

Sejm, głosami PSL i PO , przegłosował  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Zawłaszczono środki finansowe wypracowane przez lata a także  przyszłe środki finansowe, nawet jeżeli nie będzie wypracowany  dodatni wynik finansowy. Podczas pierwszego czytania na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Finansów Publicznych posłowie PO i niestety PSL nie reagowali na żadne merytoryczne argumenty posłów opozycji i licznej reprezentacji Związku Leśników Polskich oraz  NSZZ Solidarność. Czytaj dalej

Informacja o działaniach Związku Leśników Polskich w RP po 9.01.2014 r. związanych z rządową propozycją zmiany ustawy o lasach

W dniu 10.01.2014 r. po spotkaniu w Sejmie RP w dnniu 9.01.2014 r., Związek otrzymał  od Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego propozycję uchylenia zapisu art. 35.ust. pkt.2b i w konsekwencji zniesienia trybu powołania pracowników zatrudnianych  przez nadleśniczego – pismo w załączeniu. Związek przyjął propozycję z zadowoleniem  i odpowiedział pozytywnie – pismo w załączeniu. Zaznaczyć jednak należy,  że propozycja nie może  być kartą przetargową ani warunkiem akceptacji propozycji zmiany ustawy o lasach w wersji Rady Ministrów. Jeżeli uzyskamy konsensus w kwestii obniżenia obciążeń Lasów Państwowych w 2014 roku i latach następnych to z satysfakcją przyjmiemy propozycję wprowadzenia zapisu o uchyleniu zapisów w art. 35 ustawy o lasach i zmianie sposobu powołania na zatrudnianie wszystkich pracowników przez nadleśniczego. Czytaj dalej

Wizyta przedstawicieli ZLPwRP w Sejmie

W dn. 9.01.2014 r. przewodniczący ZLP w RP B. Sasin  wraz z wiceprzewodniczącymi: Jerzym Miliszewskim, Krzysztofem Górskim, Zbigniewem Czerybą uczestniczyli w Sejmie w spotkaniach z przewodniczącymi klubów parlamentarnych i poselskich, na których była omawiana sytuacja po zatwierdzeniu w dn. 7.01.2014 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie  ustawy o lasach oraz dyskutowano nad możliwościami zablokowania procesu legislacyjnego i nie dopuszczenia do ściągnięcia daniny od Lasów Państwowych w zakładanych wielkościach. Pomimo trwania obrad plenarnych i prac kilku Komisji doszło do spotkania z Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska posłem Stanisławem Żelichowskim – PSL, któremu przekazano petycję z prośbą o interwencję i dokonanie zmian bardziej korzystnych dla Lasów Państwowych, wyszczególnionych w załączonym piśmie. Doszło też do spotkania z Przewodniczącymi Klubów Parlamentarnych i  Poselskich w tym:

  • Januszem Palikotem -Twój Ruch,
  • Leszkiem Millerem – SLD,
  • Arkadiuszem Mularczykiem –  Solidarna Polska.

Czytaj dalej

Informacja ze spotkania w Ministerstwie Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

W dniu 2 stycznia br. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach z dnia 18.12.2013, który pojawił się kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Podczas spotkania strona ministra oraz generalnego dyrektora LP zaprezentowała swoje stanowiska. Ministerstwo podtrzymuje swoje stanowisko jak w projekcie ale bez konkretnego uzasadnienia dlaczego w latach 2014-15 mamy wpłacić do budżetu państwa oprócz dotychczasowych opłat i podatków „ daninę”  w wysokości  1.6 mld. zł. Czytaj dalej