95 LAT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH

Lasy Państwowe w przyszłym roku będą obchodziły 90 rocznicę  istnienia, ale rok 2013 jest również rokiem jubileuszowym i pamiętnym dla wielu leśników. 6 grudnia w Sękocinie pod Warszawą odbyły się bowiem uroczystości związane z jubileuszem 95- lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek zrzesza obecnie ponad 10 tysięcy leśników z Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz zatrudnionych w BULiGL i IBL. Celem związku niezmiennie od chwili jego powstania jest obrona praw i godności zawodowej leśników. ZLP reprezentuje  interesy swoich członków i ich rodzin, dąży do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych. Broni też interesów polskiego leśnictwa, troszczy się o jego nieustanny rozwój i trwałość wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Uchwała o założeniu związku zawodowego skupiającego leśników została podjęta 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Od tego czasu członkowie związku realizowali zadania statutowe i wyrażali swoje stanowiska wobec organów władzy, administracji i organizacji politycznych oraz społecznych. Działalność związkowa została przerwana w czasie II wojny światowej oraz w latach istnienia Polski Ludowej. Próby reaktywowania ZLP rozpoczęto w 1983 roku, a ich efektem było powstanie Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych. Potem powołano Komitet Założycielski Związku Leśników Polskich i w 1990 roku zarejestrowano jego statut. Zjazd założycielski ZLP w RP odbył się we wrześniu 1992 roku i to jest kolejna ważna data reaktywowanego związku, założonego w 1918 roku. Na uroczystej akademii w Sękocinie spotkali się jego kolejni przewodniczący: Krzysztof Andrzejczyk (Federacja w latach 1984-1990), Zbigniew Grugel (1992-1993), Jerzy Przybylski (1993-2012) oraz Bronisław Sasin, który pełni tę funkcję od V Zjazdu Krajowego w Spale (23.11.2012).

Jubileusz ZLP rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy złożony z członków Regionu Środkowopolskiego ZLP w RP.

fot 1 -poczet szt

przy dźwiękach hymnu leśników i marsza myśliwskiego w wykonaniu Zespołu Sygnalistów „Leśna Brać” z Nadleśnictw Spychowo i Strzałowo.

fot 2 Przewodniczący Bronisław Sasin

fot -Bronisław Sasin rozpoczyna akademię przywitał członków ZLP oraz wielu gości, a byli to m.in.: Poseł RP Jan Szyszko, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak, dyrektorzy RDLP, Dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk, Dyrektor ORWLP Bedoń Tomasz Modliński, Z-ca Dyrektora CILP Sławomir Trzaskowski, Redaktor Naczelny Prasy Leśnej Artur Rutkowski,  Prezes FSC Polska Romuald Roman, Prezes Ruchu Obrony Lasów Polskich  Henryk Pargieła, Przewodniczący Sekcji Krajowej Prac. Leśn. NSZZ „Solidarność” Kazimierz Uleniecki.

fot 3- uczestnicy uroczystościPrzybyło wielu dawnych działaczy związkowych. Edward Paterek przekazała B. Sasinowi jubileuszowe logo ZLP pracowicie wykonane z cisowych i jałowcowych gałązek:

fot 4Logo ozdobiło mównicę, zza której przemawiało tego dnia wiele osób

fot 5- logo ZLP Szef zespołu medialnego ZLP Jarosław Szałata przedstawił w formie prezentacji barwną historię 95 lat działalności związku, a czasy reaktywowania ZLP na początku lat 90 przypomniał swoimi ciekawymi wspomnieniami Zbigniew Grugel. Zabawny incydent z krnąbrnym laptopem przeszkodził dawnemu przewodniczącemu, a dziś nadleśniczemu Nadleśnictwa Woziwoda na pokazanie archiwalnych zdjęć:

fot 6- z archiwum Z. Grugela, który na fot przemawia, z lewej za stołem P. Kania, obok W. Pawlakfot 7Z.Grugel

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ilustrowaną broszurę z historią związku, która bardzo zainteresowała wiceministra J.Zaleskiego i dyrektora A. Wasiaka:

fot 8Do mównicy podchodziło wielu gości i wszyscy zgodnie podkreślali, że Związek Leśników Polskich jest bardzo potrzebny polskim lasom i leśnikom. Poseł Jan Szyszko zauważył, że UE dostrzegła troskę polskich leśników o bezpieczeństwo ekologiczne i traktuje ją jako wzorzec.

fot 9 Minister Zaleski określił rolę ZLP jako gwaranta najwyższej jakości polskiego leśnictwa.

fot 10Dyrektor Adam Wasiak dziękował członkom związku za owocne choć trudne negocjacje, prowadzące do wielu zdobyczy socjalnych. W jego ocenie wzajemne zaufanie kierownictwa LP i pracowników doprowadziło do tego, że praca w LP stała się marzeniem wielu osób. Zwrócił uwagę na rosnące obciążenie pracowników obowiązkami służbowymi, związane z coraz większym pozyskaniem drewna oraz dodatkowymi, nowymi obowiązkami. Podkreślał też znaczenie ścisłej współpracy ze ZLP wokół sfery związanej z samofinansowaniem się LP, presją otoczenia organizacji na działalność leśników i oceniał dyskusje ze związkowcami jako bardzo konstruktywne i rzeczowe.

fot 11Dyrektor RDLP Gdańsk w imieniu wszystkich dyrektorów regionalnych przekazał na ręce przewodniczącego Sasina pamiątkowy medal z napisem ”W naszych rękach lasy wiecznie zielone” i cytował słowa dyrektora Wasiaka: „Żeby dobrze zarządzać ludźmi, trzeba ich kochać”.

Z racji tego, że uroczystość odbyła się w dniu kiedy Święty Mikołaj obdarowuje prezentami, drobne upominki dla szczególnych gości wręczyły jego dwie asystentki:

fot 12Podczas akademii wyróżniono i odznaczono najbardziej aktywnych członków ZLP w RP. Prezydent RP, na wniosek Przewodniczącego ZLP w RP przyznał odznaczenie „ Srebrny Krzyż Zasługi” Mariuszowi Rosikowi – przewodniczącemu Okręgu Zielonogórskiego ZLP w RP. Odznaczenie wręczyli wiceminister Janusz Zaleski i dyrektor Generalny LP Adam Wasiak.

fot 13Minister Środowiska na wniosek  Przewodniczącego ZLP w RP przyznał odznaki „ Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla:

1. Urbana Kolmana

2. Jarosława Szałaty

3. Janiny Sobczak

4. Tomasza Mikulskiego

5. Stanisława Kaczmaryka

fot 1412 osób otrzymało z rąk Bronisława Sasina „Złoty Znak Związku Leśników Polskich w RP” – najwyższe odznaczenie związkowe:

1. Jerzy Przybylski

2. Henryk Naumuk

3. Edward Paterek

4. Janusz Ruda

5. Urban Kolman

6. Krzysztof Jasieniecki

7. Stanisław Brzeziński

8. Jarosław Szałata

9. Henryk Nowacki

10. Ryszard Tokarzewski

11. Andrzej Hrynko

12. Antoni Korniłowicz

 fot 15J.Przybylski

Wręczono też odznaki „Zasłużony Dla Leśników Polskich” i odznaczono:

Złotą Odznakę Związkową  „Zasłużony dla Leśników Polskich”:

1. Zbigniew Grugel                 – Pierwszy Przewodniczący ZLP w RP

2. Zbigniew Czeryba              – Przew. ZLP Okręgu Wrocławskiego

3. Andrzej Borkowski             – Przew. ZLP Regionu Olsztyńskiego

4. Mirosław Choroś                – N-ctwo Ciechanów  – Olsztyn

5. Andrzej Kur                        – Biuro RDLP w Warszawie

6. Dariusz Miszczyk              – N-ctwo Mińsk Maz.- Warszawa

7. Wojciech Rusek                 – N-ctwo Turek    – Poznań

8. Elżbieta Rybicka                – N. Węgliniec – Wrocław

9. Olga Sadowska                 – Biuro RDLP w Białymstoku

10. Janusz Warsiński             – N-ctwo Torzym – Zielona Góra

11. Paweł Załęski                   – N-ctwo Starachowice  – Radom

12. Marek Łach                      – N-ctwo Chrzanów – Katowice   

 fot 16 Srebrną Odznakę Związkową „ Zasłużony dla Leśników Polskich”:

1.  Małgorzata Burdzińska      – N-ctwo Włocławek – Toruń

2.  Grzegorz Cekus                – Przew. ZLP Reg. Górnośląskiego w Katowicach

3.  Witold Dziadosz                – N-ctwo Lubaczów – Krosno

4.  Tadeusz Kobierowski        – N-ctwo Żołędowo – Toruń

5.  Mariusz Pałys                    – N-ctwo Kaliska – Gdańsk

6.  Władysław Pielechowski   – N-ctwo Gryfino – Szczecin

7.  Angelika Polak                    – N-ctwo Strzelce Kraj.- Szczecin

8.  Andrzej Tomana                – N-ctwo Kaliska – Gdańsk

fot 17

Brązową Odznakę Związkową „ Zasłużony dla Leśników Polskich”:

1.  Władysław Bartoń          – N-ctwo Łuków  – Warszawa

2.  Mirosław Caban             – N-ctwo Kwidzyn – Gdańsk

3.  Zbigniew Kamiński         -N-ctwo Łupawa – Szczecinek

4.  Ireneusz Żelazny            – N-ctwo Mielec   – Krosno

fot 18

Jubileuszową uroczystość w Sękocinie zakończył występ chóru Cantata, a potem pojawił się wielki, zielony tort z napisem „95 lat ZLP”. Z pokrojeniem i sprawiedliwym podzieleniem nie było problemów. Członkowie związku przez lata swojej działalności i współpracy z kierownictwem LP udowodnili, że potrafią świetnie realizować powiedzenie:  „można zjeść ciastko i mieć ciastko”.

JAROSŁAW SZAŁATA