Rada Krajowa ZLP obradowała w Jantarze

W dniach od 9 do 11czerwca 2013 roku członkowie Rady Krajowej pod przewodnictwem Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina rozwiązywali szereg problemów członków związku w Jantarze. Miejsce obrad zostało wybrane nie przypadkowo, ponieważ lwią część spotkania poświęcono działalności spółek w Krynicy oraz właśnie w Jantarze. jantar RK 2013- 1W obu spółkach zmieniono składy zarządów i rad nadzorczych, uporządkowano sprawy finansowe, a trakcie są zmiany organizacyjne i prawne. Sanatorium w Krynicy oraz ośrodek w Jantarze są pewnego rodzaju spadkiem po wcześniejszej federacji związków leśników i drzewiarzy, a umowy dzierżawy, zasady funkcjonowania były zawierane w innych realiach prawnych. To żmudna, skomplikowana i czasochłonna praca rodząca wiele konfliktów. Wiele wskazuje na to, że niektóre problemy znajdą swój finał w postępowaniu sądowym, ale wszystko jest na dobrej drodze ku temu, aby z obu urokliwych miejsc jak najlepiej korzystali wszyscy członkowie związku.jantar RK 2013- 2Sanatorium w Krynicy ma szansę zostać ośrodkiem nastawionym na leczenie boreliozy, stąd jego dobra organizacja i sprawne zarządzanie są istotne dla wszystkich leśników. W trakcie spotkania omówiono  szereg spraw organizacyjno-finansowych związku, w tym zatwierdzono  wykonanie planu finansowego za 2012 r. Zaakceptowano też pomysł organizacji wyjazdu  do  Rumunii w ramach wymiany doświadczeń leśników- związkowców  z różnych państw.  Gościem obrad był Dyrektor RDLP Gdańsk –  mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk, który przedstawił w ogólnym zarysie nadmorską dyrekcję, dostarczył wiele ciekawych informacji o wynikach gospodarczo-ekonomicznych oraz o  organizacji leśnictwa w Szwecji i Niemczech. Udzielił wielu odpowiedzi na liczne pytania członków RK, głównie z zakresu polityki mieszkaniowej, spraw płacowych i dotyczących warunków pracy leśników.jantar RK 2013- 4 Podczas omawiania spraw mieszkaniowych temperatura dyskusji wyraźnie wzrosła, ale związek cierpliwie czeka na stanowisko dyrektora generalnego wobec naszego postulatu kompleksowego rozwiązania problemu mieszkań w LP. Z racji pionierskiej roli RDLP Gdańsk w wprowadzaniu rejestratorów i informatyzacji stanowiska leśniczego, dyrektor Kaczmarczyk sporo mówił o konieczności rozwoju i samokształcenia leśników oraz sprawnym korzystaniu z nowych technologii. Okazuje się, że tylko ok. 10% leśniczych w kraju loguje się do „Stanowiska Leśniczego”, choć według oceny dyrektora na terenie RDLP Gdańsk jest to już ok. 60% leśniczych. Dyrektor w swoim wystąpieniu wiele mówił o rynku usług w LP oraz o pilnej potrzebie nabycia umiejętności dobrego sprzedawania swojej pracy przez leśniczych. W jego ocenie istnieje też problem  dobrej identyfikacji ludzi z firmą i przywiązywania znaczenia do budowania dobrego wizerunku LP przez każdego pracownika.jantar RK 2013- 5

Zbigniew Czeryba- wiceprzewodniczący ZLP i komandor jubileuszowego, XXV Rajdu Leśników, który odbędzie się we Wrocławiu i okolicach, przedstawił szczegóły jego organizacji oraz listę zaproszonych gości. Uzgodniono też, że kolejny rajd organizowany w 2014 roku odbędzie się na terenie RDLP Gdańsk, podobnie jak turniej szachowy, który w 2014 roku rozegrany zostanie w Nadleśnictwie Lipusz. Pisma w tej sprawie wręczono dyrektorowi Kaczmarczykowi, który pozytywnie odniósł się do propozycji związku. Omówiono też poprawki do statutu ZLP, które zostaną zaproponowane Zjazdowi Krajowemu, szereg spraw organizacyjnych, rozpatrzono wnioski o zapomogi oraz skargi członków związku.jantar RK 2013- 3 Część dyskusji poświęcono też polityce informacyjnej ZLP i nowopowstałej stronie związku, która aby była ciekawa i aktualna, wymaga zaangażowania w jej tworzenie wielu członków ZLP. Na 28 czerwca wyznaczony został termin spotkania kierownictwa ZLP i zespołu negocjacyjnego z Dyrektorem Generalnym LP. Spotkanie będzie poświęcone sprawom zmian w sortach mundurowych, planowanym awansom i polityce mieszkaniowej. O jego wynikach będziemy informować na bieżąco. Wystarczy wpisać:  www.zlpwrp.pl. Zachęcam również do nadsyłania ciekawych informacji i aktualności z terenu poszczególnych okręgów ZLP.

 

JAROSŁAW SZAŁATA
Członek Rady Krajowej ZLP
jszalata@poczta.onet.pl