Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Wizyta rumuńskich leśników związkowców

W dniach 18-19 lipca br. przebywali w Polsce rumuńscy leśnicy związkowcy reprezentujący Rumuńską Konfederację Consilva.  Była to pierwsza wizyta rumuńskich związkowców  po podpisaniu   w 2012 roku porozumienia o współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i rumuńskimi leśnikami.

Rumuńskiej 50 osobowej delegacji przewodniczył Marian Stoicescu – przewodniczący Konfederacji Consilva, który jest również wiceprezydentem  Europejskiej  Organizacji  Leśników ( Council of European  Foresters ).Europejska organizacja leśników zrzesza ponad  58,4 tys. członków. W dniu 18 lipca br. delegacja rumuńska odwiedziła Nadleśnictwo Krzeszowice (RDLP Kraków) gdzie zostali przywitani przez Nadleśniczego Edwarda Suskiego.Rumuńscy lesnicy1 Czytaj dalej

Negocjacje z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyły się negocjacje central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP.

Negocjowane były sprawy płacowe w tym poziom nagrody za II kwartał br.  Dyrektor Generalny LP zdecydował o uruchomieniu nagrody motywacyjnej zgodnie z założeniami planu na 2013 r., która będzie wypłacona do 12 lipca br.

Omówione zostały również postulaty, które złożyły związki w dniu 10 maja br. Przedstawione zostało stanowisko GDLP w odniesieniu do propozycji i wniosków do wprowadzenia zmian w PUZP.

Z uwagi na duże rozbieżności w ocenie możliwości realizacji poszczególnych wniosków ustalono nowy termin negocjacji po 15 sierpnia br.

Bronisław Sasin