Dzienne archiwum: 21 czerwca 2013

Zjazd Sprawozdawczy ZLP Regionu Górnośląskiego

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru przez poczet sztandarowy, następnie Przewodniczący Regionu Górnośląskiego ZLP w RP Grzegorz Cekus przywitał wszystkich obecnych na sali, szczególnie Przewodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP Bronisława Sasina oraz delegatów. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej: Grażyna Rychlewska, Marian Mrózek i Marek Cholewa, oraz sekretarza zjazdu Jolanta Mościchowska i Marek Cholewa. W komisji uchwał i wniosków, zasiedli: Piotra Chrzęszczyk, Krzysztof Boruń i Mirosław Siuda.

Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie odznaczeń związkowych następującym osobom: Marek Łach (nieobecny) Złota odznaka zasłużonego dla leśników polskich, Wojciech Kubica i Marek Cholewa – srebrna odznaka oraz Samuel Śliwa i Piotr Chrzęszczyk – brązowa odznaka. Odznaczenia wręczył Bronisław Sasin – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Czytaj dalej