Zjazd Delegatów Regionu Gdańskiego Związku Leśników Polskich w RP

Dnia 12 czerwca 2013roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ZLP w RP Regionu Gdańskiego. W Zjeździe uczestniczyło 23 delegatów. Na spotkanie został zaproszony Dyrektor RDLP Gdańsk Zbigniew Kaczmarczyk, który omówił głównie sytuację finansową RDLP Gdańsk i realizację zadań rzeczowych za miniony okres bieżącego roku oraz odpowiadał na pytania zadawane przez delegatów. Na Zjeździe był również Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Bronisław Sasin. W dyskusji zostały poruszone sprawy m.in. kilometrówek, sprzedaży mieszkań służbowych, nagród i płac.

DSCN2210

Stół prezydialny – od lewej: przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, dyrektor RDLP Gdańska Zbigniew Kaczmarczyk, przewodniczący Regionu Gdańskiego ZLP w RP Dariusz Kowalewski, z-ca przewodniczącego Regionu Gdańskiego Krzysztof Rynkowski.

Następnie Przewodniczący ZLP RG przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Regionu Gdańskiego ZLP za okres 28.04.2011 – 12.06.2013 roku. Protokół z kontroli działalności Rady Regionu Gdańskiego ZLP przedstawił Kolega Jan Klaus. Po wysłuchaniu obu sprawozdań udzielono absolutorium Prezydium Regionu Gdańskiego ZLP za lata 2011/2012.

             W dalszej części Zjazdu przystąpiono do kolejnego punktu zjazdu czyli powołania Komisji Skrutacyjnej, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Regionu Gdańskiego ZLP i Komisji Uchwał i Wniosków.  W wyniku przeprowadzonych wyborów została wybrana na sekretarza ZLP RG   Ewelina Muniowska oraz skarbnik ZLP RG w osobie Mirosław Caban.

DSCN2209Delegaci : Andrzej Tomana –członek Rady Krajowej ZLP w RP oraz Ewelina Muniowska – sekretarz Regionu Gdańskiego ZLP w RP.

DSCN2211

Na zjeździe również powołano skład Komisji Organizacyjnej Rajdu Leśników w roku 2014, który odbędzie się na terenie RDLP Gdańsk. W dalszej części spotkania zajęto się sprawami różnymi. O godzinie 14.00 Przewodniczący Dariusz Kowalewski podziękował delegatom za przybycie i zamknął zjazd.
Ewelina Muniowska