Międzynarodowa konferencja: Rola związków zawodowych w Lasach Państwowych na przestrzeni 100 lat ich funkcjonowania

W piątek 22 września 2023 roku w malowniczej scenerii pałacu w Brunowie na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu doszło do niespotykanej dotychczas na Dolnośląskiej Ziemi, a być może nawet w całej Polsce, międzynarodowej konferencji: Rola związków zawodowych w Lasach Państwowych na przestrzeni 100 lat ich funkcjonowania (INTERNATIONAL CONFERENCE THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE NATIONAL FORESTS OVER 100 YEARS OF THEIR OPERATION). ZLP w RP reprezentowali koledzy: Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku, Grzegorz Cierlik – Wiceprzewodniczący Regionu Dolnośląskiego oraz Wojciech Grzywa – Przewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Lwówek Śląski.

W konferencji osobiście wzięli udział leśnicy, związkowcy oraz przedstawiciele świata nauki reprezentujący 5 państw: Ukrainę, Słowację, Turcję, Węgry i Polskę, a dodatkowo on-line uczestniczyli przedstawiciele Chorwacji oraz Uzbekistanu.

Konferencję otworzyła Pani Alina Sudoł-Kornalewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski, która po przywitaniu zebranych gości przedstawiła prezentację na temat Polskich Lasów Państwowych.

Następnie bardzo interesujące wystąpienie na temat: Historia 100 Lat Lasów Państwowych  w Polsce przedstawił pracownik Nadleśnictwa Rytel, miłośnik historii leśnictwa – Pan Adrian Talaśka.

Po nim, w imieniu ZLP w RP, głos zabrał Jarosław Szałata prezentując wykład pod tytułem: Rola związków zawodowych w lasach na przestrzeni 100 lat Lasów Państwowych.

Następnym prelegentem był Pan Jacek Cichocki – Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność”, który przedstawił historię powstania reprezentowanego związku oraz najważniejsze dokonania leśnej „Solidarności” na przestrzeni lat.

Dalszymi w kolejności prelegentami byli Goście z zagranicy:

  • Benül Sözer – reprezentująca Związek Zawodowy Leśnictwa i Rolnictwa ÖZ ORMAN-İŞ z Turcji;
  • Dobre-Kecsmár Csaba – Dyrektor Leśnego Przedsiębiorstwa Państwowego EGERERDŐ Zrt. z Węgier;
  • Ing. Jan Marhefka – Dyrektor Lasów Państwowych Słowacji;
  • Prof. Iwan Sopuszyński – z Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy we Lwowie, z którym na konferencję przybyły prof. Ingrida Chemerys oraz prof. Svitlana Kliuchka z Cherkasy State Technological University.

Jako ostatni prelegent wystąpiła Pani Anna Jankowska – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Lwówek Śląski, która omówiła prezentacje Charievy Shokhisty ze Związku Zawodowego Pracowników Transportu, Budownictwa Drogowego i Stołecznego, Przemysłu Budowlanego Uzbekistanu oraz prezentację Chorwackiej Unii Leśnej.

Na zakończenie konferencji głos zabrał zastępca Dyrektora RDLP we Wrocławiu ds. Gospodarki Leśnej – Pan Krzysztof Pagórski.

Za niewątpliwie symboliczne i doniosłe wydarzenie oraz ogromny sukces należy uznać spotkanie i wystąpienia Przewodniczących dwóch najliczniejszych związków zawodowych w Lasach Państwowych, tj. Jarosława Szałaty oraz Jacka Cichockiego. Panowie Przewodniczący przybyli do Nadleśnictwa Lwówek Śląski nie po to aby łagodzić jakieś konflikty czy spory na linii pracownicy – pracodawca, ale po to by móc podzielić się swoimi refleksjami na temat jak można właściwie współpracować i prowadzić dialog, aby do konfliktów w załogach nie dochodziło. Współpraca pomiędzy pracodawcami i wszystkimi pracownikami, jak i między różnymi związkami zawodowymi, jest możliwa, a prowadzona w atmosferze zaufania, zrozumienia oraz poszanowania godności drugiego człowieka pozwala góry przenosić i dokonywać wspaniałych rzeczy.

Największe chyba jednak wrażenie na zebranych zrobił apel Prof. Iwana Sopuszyńskiego dotyczący pomocy walczącej z bezdusznym najeźdźcą Ukrainie. Przypomniał on, że jeśli Ukraina nie wytrzyma naporu Rosji to wojna swym zasięgiem może ogarnąć nie tylko Polskę, ale i całą Europę.

Podsumowując, jeszcze raz pragnę podziękować Pani Nadleśniczej Alinie Sudoł-Kornalewicz  za zorganizowanie całego wydarzenia, jak i Panu Dyrektorowi RDLP we Wrocławiu za umożliwienie odbycia Konferencji, ale nade wszystko dziękuję wszystkim przybyłym Gościom, zwłaszcza tym, którzy z zagranicy przebyli setki i tysiące kilometrów, żeby móc podzielić się informacjami i refleksjami z Polską Bracią Leśną oraz ze sobą nawzajem.

Pozdrawiam serdecznie.

Darz Bór!

Wojciech Grzywa

Fotorelacja z wydarzenia – foto Wojciech Grzywa

.

O Konferencji przeczytać można również na facebookowej stronie Nadleśnictwa Lwówek Śląski oraz: