Żałobna karta

Panu Pawłowi Szczygłowi

Dyrektorowi

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

mamy Stanisławy Szczygieł

składa

Rada Regionu Krakowskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej