Współpraca leśników olsztyńskich z leśnikami Lymanskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w Ukrainie

Mirosław Choroś z uczestnikami wycieczki

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. we Lwowie przedstawiciele Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego podpisali porozumienie pomiędzy Regionem Olsztyńskim, a Związkowcami Lymaskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w sprawie współpracy związkowej, technicznej i socjalnej.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Ukraińskiej:

  • Przedstawiciel Związku Leśnictwa Obwodu Donieckiego – Wiktor Starozhenko,
  • Przedstawiciel Zachodniej Międzyregionalnej Administracji Leśnictwa i Łowiectwa – Anatolij Deineka,
  • Dyrektor Lymanskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego – Oleksiej Prychodko,
  • Dyrektor Lwowskiego oddziału Centrum Nasiennictwa i Hodowli Lasu – Fedir Pelyno.

Region Olsztyński ZLPwRP reprezentowali:

  • Przewodniczący Rady Regionu Olsztyńskiego – Mirosław Choroś,
  • członek ZLPwRP, Komendant SL N-ctwa Ciechanów – Paweł Kowalski.

Uzgodniono i sporządzono dokument określający bieżące działania Regionu Olsztyńskiego na rzecz pracowników Lymanskiego Przedsiębiorstwa Leśnego, a Przewodniczący ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego złożył propozycję zaproszenia w miesiącu lipcu tego roku kilkunastu dzieci pracowników Lymańskiego Przedsiębiorstwa do Polski na kilkudniowy pobyt. Propozycja została przyjęta przez Pana Dyrektora Oleksieja Prychodko i  w związku z tym w dniach 21-29 lipca 2023 r. Leśnicy Olsztyńscy, dzięki przychylności Pana Dyrektora RDLP Adama Roczniaka jak i współpracy Panów Nadleśniczych Pana Tomasza Dróżdża i Jaromira Skrzypeckiego, gościli na terenie RDLP Olsztyn grupę 17 dzieci wraz z opiekunami.

Nasi goście zakwaterowani zostali w Ośrodku „Mamut-Camp” w miejscowości Strzegowo znajdującym się na granicy administracyjnej Nadleśnictw Ciechanów i Dwukoły. W programie pobytu udało się nam zorganizować „grupie” wycieczki do:

  • Warszawy, gdzie uczestnicy zwiedzili Stare Miasto, Centrum, obejrzeli Warszawę z 30 piętra Pałacu Kultury i odwiedzili Warszawskie ZOO,
  • Ciechanowa, w którym odwiedziliśmy Zamek Książąt Mazowieckich, Centrum Nauki „Tauron” oraz Nadleśnictwo Ciechanów, w którym w trakcie wizyty zostały posadzone ostatnie sadzonki drzew przywiezione przez dzieci ze szkółki leśnej w Lymanie. Szkółka została w ostatnich dniach przed wyjazdem grupy, zniszczona przez Rosyjskich „bandytów” w mundurach.
  • miejscowości Strzegowo, gdzie dzieci wraz z opiekunami zwiedzili również izbę „regionalną”, a w wolnym czasie korzystały z bazy sportowo-rekreacyjnej, basenów oraz atrakcji jakie oferował ośrodek położony nad rzeką Wkrą.

Pobyt ten w relacji tak dzieci jak i ich opiekunek był dla nich okresem spokoju i wypoczynku jakiego od ponad roku nie zaznali w swoim miejscu zamieszkania.

Bardzo wymownym komentarzem dla klimatu, w jakim spędzili ten czas była wypowiedz jednej z mam, która powiedziała mi, że „jej dziecko pierwszy raz od prawie roku nie budzi się w nocy ze strachem, tylko śpi spokojnie”. Myślę, że te słowa są najlepszym podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do pobytu dzieci naszych kolegów leśników z Ukrainy w Polsce.

Ja też w tym miejscu w imieniu naszych Gości, jak również całej Rady Regionu Olsztyńskiego chcę bardzo podziękować za pełne wsparcie i współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia Panu Dyrektorowi naszej RDLP Adamowi Roczniakowi oraz za pomoc organizacyjną Panom Nadleśniczym Tomaszowi Dróżdżowi i Jaromirowi Skrzypeckiemu oraz koleżance Mai Dygul-Nastaszyc. Bez tak życzliwego podejścia Wszystkich, do których w imieniu Związku zwróciłem się o pomoc realizacja takiego zadania byłaby bardzo trudna, a może i niemożliwa.

Na dzień dzisiejszy mogę poinformować, że Wszyscy uczestnicy wrócili szczęśliwie do swoich „miejsc zakwaterowania”, Pan Dyrektor Oleksiej Prychodko przekazał oficjalne podziękowanie, a my zaczynamy realizację następnych przedsięwzięć.

Wspólnie z Dyrekcją naszej RDLP oraz Leśnikami zrzeszonymi w ZLPwRP rozpoczynamy akcję wsparcia naszych kolegów z Lymana w sprzęt oraz odzież terenową. Jeżeli uda się nam załatwić wszystkie formalności to prawdopodobnie w pierwszej połowie września 2023 r. zorganizujemy pierwszą dostawę sprzętu i wyposażenia o jakie poprosili Leśnicy Ukraińscy i pomoc tą zgodnie z ich propozycjami kontynuować będziemy do czasu zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Po wojnie, mamy nadzieję, będziemy mogli spotkać się na ich „wolnej ziemi” i pomagać w odbudowie leśnictwa w Lymanskim Przedsiebiorstwie Leśnym.

Tekst: Mirosław Choroś

Foto: Veronika Lilkov-Sankowska