PODZIĘKOWANIE

Przechodzę na emeryturę związkową. Żegnano mnie pięknie w Regionie Pilskim i w Radzie Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tych wydarzeń w ciągu kilku minut przewinęły się zarejestrowane w mojej pamięci kadry postaci i zdarzeń związanych z pracą jaką wykonywałem przez kilkadziesiąt lat w Związku.

Dzisiaj chcę podziękować Wszystkim, z którymi współpracowałem i od  których otrzymywałem wsparcie. Dziękuję więc Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w RP: Jerzemu Przybylskiemu, Markowi Sasinowi i Jarosławowi Szałacie. Dziękuję Koleżankom prowadzącym biuro Związku: Marysi Andrzejczyk , Hani Krych, Kasi Gozdek – Pawłowskiej, Beatce Czerniak i Lence Kacperczyk. Dziękuję Członkom Rady Krajowej i Delegatom na Zjazdy Krajowe ZLPwRP. Dziękuję Współpracownikom z Zakładowej Organizacji Związku w Człopie i z Regionu Pilskiego. Jednak przede wszystkim dziękuję  Leśnikom zaangażowanym w reaktywowanie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki ich pomysłowi mogę należeć do wymarzonego Związku i spotykać Cudownych Ludzi. Dziękuję. Dziękuję.

                                                                                                 Darz Bór!

                                                                                       Włodzimierz Wojtczak