Miesięczne archiwum: marzec 2023

Uchwały Zjazdu Krajowego Związku Leśników Polskich w RP z dnia 24 marca 2023 r.

Wybrane uchwały – z pominięciem uchwał organizacyjnych ZLP w RP

Uchwała 2

Zjazd Krajowy ZLP w RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób przejęcia kontroli
nad polskimi lasami przez UE czy jakiejkolwiek inne siły, czy partie polityczne. Polskie lasy i polska przyroda są bardzo dobrze zorganizowane i chronione poprzez wieloletni system prawny oparty na ustawie o lasach z 1991 roku, ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz w oparciu o znakomicie działający od 100 lat trójszczeblowy system organizacyjny Lasów Państwowych.

Uchwała 3

Zjazd Krajowy zwraca się z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska o pełne zabezpieczenia bezpieczeństwa prawnego leśników wynikające m. in. z pisma ZLP-01.19.2023 skierowanego w dniu 14.03.2023 r. do Edwarda Siarki – Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz występowanie w obronie godności i dobrego wizerunku polskich leśników w każdej sytuacji, gdy podejmowane są próby deprecjonowania naszego wizerunku lub naruszana jest godność leśnika.

Uchwała 5

My, Członkowie ZLP w RP jednoznacznie i stanowczo sprzeciwiamy się uwikłaniu nas w deklaracje polityczne przedwyborcze. Jesteśmy, byliśmy i będziemy związkiem zawodowym zrzeszającym ludzi o różnym światopoglądzie i rozmaitych poglądach politycznych. Zawsze cechowało nas działanie dla poprawy bytu pracowników PGL LP, pluralizm i nieangażowanie się w polityczne spory. Każdy członek ZLP w RP ma prawo do własnych, nienarzuconych przez nikogo poglądów politycznych, a z szacunku do swoich członków Związek nie angażuje się w żadne polityczne, w tym przedwyborcze akcje i inicjatywy.

Uchwała 6

Związek Leśników Polskich apeluje do wszystkich partii politycznych o:

  1. Niepodejmowanie prób upolitycznienia Lasów Państwowych.
  2. Niewykorzystywanie pracowników Lasów Państwowych w bieżących sporach politycznych.
  3. Wypracowanie ponad podziałami spójnej wizji przyszłości Lasów Państwowych w celu
    dostępności surowca drzewnego przy jednoczesnym zachowaniu walorów polskiej przyrody.

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP

Poczet sztandarowy. Od lewej: Grzegorz Kisiel, Sebastian Rodkiewicz, Daniel Bogacki / foto: Zbigniew Szostak

W dniach 23-24 marca 2023 r. w podwarszawskim Sękocinie odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali obrad spotkało się blisko 150 delegatów reprezentujących ponad 400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Obrady Zjazdu poprzedziło zwołane w dniu 22 marca 2023 r. posiedzenie Rady Krajowej.

Delegaci podczas obrad / foto: Lena Kacperczyk
Czytaj dalej

Spotkanie ze studentami Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

.

2 marca 2023 roku  w DS „Przylesie” w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ze studentami zrzeszonymi w Kole Naukowym Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był zarząd Koła Leśników na czele z Janem Maciejewskim i Patrycją Baryłą. Spotkaniu patronował opiekun koła dr hab. Jarosław Szaban. Region Pilski reprezentowali: Mieczysław Rapta – Przewodniczący Regionu oraz Włodzimierz Wojtczak i Jacek Zych.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Pilskiego

W dniu 16 lutego 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Krucz w miejscowości Lubasz odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu Pilskiego

Obrady Zjazdu rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem sztandaru. Przewodniczący Regionu Włodzimierz Wojtczak serdecznie przywitał zaproszonych gości: Przewodniczącego ZLP w RP  Jarosława Szałatę, Honorowego członka ZLP w RP Adama Klimowskiego, przedstawiciela emerytów Iwonę  Malinowską oraz delegatów Zjazdu.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Radomskiego

W dniach 16-17.02.2023 roku w LOE Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.

Po wprowadzeniu sztandaru minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy w minionym roku odeszli od nas.

Po wyborze przewodniczącego Zjazdu, którym został Kolega Zbigniew Szostak i przedstawieniu listy obecności przystąpiono do części formalnej. Na podstawie listy obecności przewodniczący Zjazdu ogłosił, że osiągnięto kworum, a Zjazd jest władny do podejmowania decyzji i uchwał, a także przyjęto porządek obrad. Powołano również Komisje, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Rady Regionu, które wyczerpująco przedstawiła Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Koleżanka Jolanta Bochenek. Zostały omówione wystąpienia Rady Regionu do Dyrektora RDLP w Radomiu oraz wszelkie działania, które podejmowała Rada w celu ochrony praw pracowniczych. Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kolegi Mariusza Mazura rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego

W dniach 23-24 lutego 2023 roku w Hotelu Chata Karczowiska na terenie Nadleśnictwa Legnica, odbył się Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego.

Pierwszy dzień zjazdu był bardzo pracowity. Po rozpoczęciu obrad i przywitaniu wszystkich zebranych przez Przewodniczącego Zbigniewa Czerybę, wybrano członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, której Przewodniczącą została Kol. Katarzyna Łyszkiewicz oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków, której Przewodniczącym został Kol. Marek Mielczarek. Po stwierdzeniu „quorum” przystąpiono do realizacji kolejnych punktów obrad.

.
Czytaj dalej

Komunikat Rajdowy w sprawie finału

W związku z  dużym zainteresowaniem oraz licznymi pytaniami pod adresem http://rajdlesnika.lasy.gov.pl/produkt/trasa-zg-impreza-podsumowujaca/ (strona dostępna tylko z WAN LP) uruchomione zostały zapisy na podsumowanie Rajdu Leśnika, które odbędzie się w dniu 17 czerwca  2023 r. na terenie WOSIR w Drzonkowie. W cenę wliczone zostało zarówno wyżywienie jak i cały pakiet gadżetów rajdowych.

Osoby chętne na udział w imprezie podsumowującej proszone są o zapisanie się do dnia 28 marca.

Przy procesie zapisywania się nie ma potrzeby zakładania konta na stronie. Wystarczy wypełnić tylko druk zamówienia (w polu NIP, w przypadku osób fizycznych proszę wpisać 0000000000).

Tomasz Kasperowicz

Dzień Kobiet

.

Wszystkim Paniom w Dniu Święta Kobiet

najserdeczniejsze życzenia

szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz

spełnienia wszelkich marzeń

składają

Panowie

ze Związku Leśników Polskich w RP

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Kolega Waldemar Kowalewski – leśnik, społecznik, strażak z OSP Skwierzyna, gdzie z pomocą ludziom spieszy więcej osób o tym znanym w okolicach nazwisku, długoletni członek Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Zachodnim –  został stypendystą ZUS i przeszedł w stan emerytalny. 

Przepracował wiele lat jako starszy strażnik leśny w Nadleśnictwie Skwierzyna i aktywnie działał w Organizacji Zakładowej ZLP w RP w Nadleśnictwie Skwierzyna.

Pożegnał się w sympatyczny i efektowny sposób ze współpracownikami:

.

Waldku,

życzymy Tobie wszelkiej pomyślności w tym nowym, zapewne nadal aktywnym etapie życia.

Koleżanki i Koledzy z ZLP w RP

Żałobna karta

KOLEDZE MIROSŁAWOWI BRODZIAKOWI

Z POWODU ŚMIERCI

ŻONY EDYTY ANNY

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

składają koleżanki i koledzy

z Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Rada Regionu Lubelskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej