Miesięczne archiwum: maj 2023

Żałobna karta

Koledze Arturowi Zawiślakowi

członkowi Prezydium Rady Regionu Lubelskiego,

Przewodniczącemu Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Chełm

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

mamy Leontyny

składa

Rada Regionu Lubelskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Wielkopolskiego.

wprowadzenie pocztu sztandarowego: Krzysztof Polański, Łukasz Klonowski, Karol Klimczak

W Zjeździe wzięło udział 97 delegatów na 103 uprawnionych. Po wprowadzeniu sztandaru Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Janusz Ruda, szef Regionu w VI kadencji. Po uchwaleniu porządku obrad, regulaminu i ordynacji wyborczej oraz wyborze wymaganych komisji i ukonstytuowaniu się Zjazdu, nastąpiła jego część sprawozdawcza.  Najpierw swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Regionu Janusz Ruda, zaraz po nim Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Grzybowski. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. Finalnie udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium i Radzie Regionu.

Nadszedł czas wyborów.  Przewodniczący Janusz Ruda w związku z planowanym odejściem na emeryturę nie kandydował w wyborach. Przewodniczącym Regionu Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym został wybrany Michał Matłoka, dotychczasowy Wiceprzewodniczący.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

Informujemy, że w dniu 14.04.2023 r. w budynku RDLP Olsztyn odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP.

Wprowadzenie sztandaru Regionu. Sztandar niesie kolega Jacek Szlachta

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów na 103 uprawnionych co stanowiło 83% uprawnionych. Obrady otworzył, a następnie, po wybraniu na Przewodniczącego Zjazdu, prowadził Przewodniczący RR Olsztyńskiego ZLPwRP kol. Mirosław Choroś.

Delegaci na Zjazd w trakcie obrad przyjęli sprawozdania z działalności w roku 2022:

  • Rady Regionu Olsztyńskiego
  • Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLP w RP.

Po wnikliwej dyskusji Zjazd jednomyślnie udzielił absolutorium Radzie Regionu za rok 2022.

Czytaj dalej

Koleżance Ani Urbaniak

serdeczne wyrazy współczucia

w związku z odejściem

taty – Sławomira Urbaniaka

wieloletniego pracownika Lasów Państwowych

składa

Rada Krajowa,

Rada Regionu Radomskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Msza Św. żałobna odbędzie się o godz. 13:30 dnia 20 maja 2023 r. (sobota) w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie, po której nastąpi odprowadzenie Drogiego Zmarłego na miejscowy Cmentarz Parafialny. Wystawienie Trumny z Ciałem w kaplicy przykościelnej o godzinie 13:00

Międzyrzeckie Dni Kultury Łowieckiej – Myśliwska Noc Muzeów pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informujemy, że 12 maja 2023 r. w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na Zamku w Międzyrzeczu (województwo lubuskie) rozpoczną się Międzyrzeckie Dni Kultury Łowieckiej – Myśliwska Noc Muzeów pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej