Żałobna karta

NASZEMU KOLEDZE

WŁODZIMIERZOWI WOJTCZAKOWI

PRZEWODNICZĄCEMU

RADY REGIONU PILSKIEGO ZLP W RP,

CZŁONKOWI RADY KRAJOWEJ

Z POWODU ŚMIERCI

ŻONY BOŻENY

NAJSERDECZNIEJSZE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

składa Rada Krajowa,
Rada Regionu Pilskiego
oraz cała społeczność
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej