Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEDZE PIOTROWI ŻYGADLE

Z POWODU ŚMIERCI

MATKI

składa Rada Krajowa,

Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej