Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Nie mówię żegnaj lecz do zobaczenia – Walerian Żyndul

Drogie Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele Leśnicy,

Z dniem 27 sierpnia 2022 r. zakończyłem służbę w Lasach Państwowych. Dlatego też korzystając z okazji chciałbym tą drogą serdecznie podziękować, Wam Leśnikom spotkanym na mojej drodze zawodowej, za lata współpracy, przekazywane wyrazy sympatii i pomoc w realizacji zadań na rzecz Lasów Państwowych.

Po ponad 23 letniej służbie w Wojsku Polskim i ponad 9 latach pracy w energetyce warszawskiej (STOEN S.A., RWE S.A.) 01 sierpnia 2005 r. rozpocząłem pracę w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zatrudnił mnie Dyrektor dr inż. Janusz Dawidziuk, a na naczelnika awansował Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski.

Czytaj dalej

Urlop na poratowanie zdrowia – sierpień 2022

Często trafiają do biura ZLP w RP zapytania i niejasności związane z zapisami PUZP.  Dokument był tworzony już wiele lat temu i choćby był najdoskonalszy, zawsze powstają nowe pytania, problemy czy wątpliwości interpretacyjne. W wielu sprawach pomaga naszym członkom kancelaria prawna, z którą od lat współpracujemy, dlatego sukcesywnie przesyłam do wiadomości komentarze prawników.

Ostatnio szczególnie często trafiały do nas, pomimo wcześniejszych porad w tym zakresie, liczne pytania dotyczące urlopu na poratowanie zdrowia.

Skorzystanie z tego przywileju pracowniczego regulują  zapisy art. 46 pkt. 1.3  ustawy o lasach oraz paragrafu 23 PUZP.

Zapisy są może lakoniczne, ale jednoznacznie przyznają nam prawo (jednorazowo od 1 do 6 miesięcy) do płatnego urlopu na poratowanie zdrowia na podstawie wniosku pracownika popartego zaświadczeniem lekarskim, naturalnie po spełnieniu warunków jasno określonych w ustawie o lasach i PUZP.

Jakie należy spełnić warunki?

Czytaj dalej