Miesięczne archiwum: lipiec 2022

Miedzichowski Konkurs Filmów Ekologicznych o statuetkę „Wiklinowego Zwiadka”

Gmina Miedzichowo jest malowniczo położona w otoczeniu lasów i jezior w zachodniej Wielkopolsce,  na granicy z Ziemią Lubuską. Siedziba gminy znajduje się w Miedzichowie, położonym w odległości niespełna 20 km od Nowego Tomyśla i 80 km od Poznania. Drugą ważną miejscowością w tej gminie są Bolewice, znane z gospodarności i aktywności mieszkańców. Przez środek gminy przebiega z zachodu na wschód międzynarodowa droga E30, natomiast autostrada A2 i znany w Polsce autostradowy węzeł nowotomyski, to z pewnością jeden z istotnych walorów tej okolicy. Jednak najważniejszym walorem, dobrem i zdecydowanym atutem Gminy Miedzichowo są lasy oraz bogactwo przyrody. Miejscowe władze samorządowe i cała społeczność doskonale to rozumie.

Czytaj dalej

12 lipca – Święto Leśników

Święto Lasu ma długoletnią tradycję, bo obchodzono je w naszym kraju po raz pierwszy 29 kwietnia 1933 roku. Z formalną inicjatywą zorganizowania na terenie całego kraju stałego święta lasu wystąpiło Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. Ustalono, że święto, nazywane pierwotnie Świętem Lasu będzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia. Pomysł urządzania dorocznego Święta Lasu narodził się w 1932 roku w głowie inż. Leonarda Chociłowskiego, redaktora popularnego wśród pracowników leśnictwa, istniejącego do dziś, czasopisma „Echa Leśne”. Doprowadził on do powstania komitetu organizacyjnego Święta Lasu, w którego skład weszło wielu wybitnych polskich leśników. Utworzyli oni potem Główny Komitet „Święta Lasu”, który przejął inicjatywę, ale nadal działał pod patronatem Związku Leśników Polskich. Komitet ten zmienił 1 lipca 1935 roku dotychczasową nazwę Święta Lasu na Dzień Lasu.

Czytaj dalej