Książka  Grzegorza Kubickiego  „ALEKSANDER LATALSKI – LEŚNICZY W KONSPIRACJI” – Patronat ZLP w RP

Otrzymaliśmy na adres biura ZLP w RP korespondencję jak poniżej:

Nazywam się Grzegorz Kubicki i jestem autorem ukończonej pracy nad książką poświęconą dziejom placówki konspiracyjnej Armii Krajowej mieszczącej się w dawnej leśniczówce Jeziórko koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Monografia Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji opisuje szeroko zakrojoną aktywność konspiracyjną miejscowej placówki AK, wymienia związane z tym miejscem postaci oraz przedstawia dostępne informacje na temat ich życiorysów, zwłaszcza tych wojennych. Bogato ilustrowane opracowanie  poświęca wiele uwagi nie tylko szerokiemu kontekstowi zmagań niepodległościowych na terenie Obwodu Opatów AK w czasie II Wojny Światowej. Obejmuje także m.in. poakowskie zaangażowanie miejscowego leśniczego Latalskiego na rzecz pomocy opatowskiej komórce Zrzeszenia WiN, jak również przybliża historię Lasu Jeziórko jako takiego. To również pozycja krajoznawcza, wykraczająca dalece poza biografię głównego i tytułowego bohatera – Aleksandra Latalskiego, byłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Poszczególnym etapom prac nad upamiętnieniem opisanej wyżej historii oraz osoby samego leśniczego patronuje instytucja Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W związku z powyższym, darząc wielkim uznaniem Państwa ponad 100-letnią tradycję tożsamościową wśród Leśników Polskich, pragnę zwrócić się do Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

Być może zechcieliby Państwo rozważyć możliwość umieszczenia logo ZLP w RP na okładce mojej książki?

Naturalnie przekazaliśmy pozytywną odpowiedź Autorowi i logo ZLP w RP do wykorzystania, zatem niebawem otrzymaliśmy kolejny list:

Z przyjemnością informuję, że na dedykowanej stronie internetowej poświęconej historii niepodległościowej Lasu Jeziórko, w sekcji Partnerzy wydania książki o historii Jeziórka, znalazł się znak graficzny ZLP w RP, z odnośnikiem do kierowanej przez Pana szacownej organizacji. Adres wspomnianej witryny to: https://jeziorko.ostrowiec.pl/.

Książka przechodzi etap składu i jest prawdopodobne, że pojawi się na rynku wydawniczym w okresie wakacyjnym. Przekażemy oczywiście niezwłocznie informację i serdecznie zachęcamy do zainteresowania tą publikacją oraz zaglądania na stronę https://jeziorko.ostrowiec.pl/.

Jarosław Szałata

Poniżej banner reklamujący publikację i zawierający logo m.in. ZLP w RP